Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
6 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000+ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 53
 • Chương 1
  Chương 1

  152

  18.09.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  101

  18.09.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  91

  18.09.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  83

  18.09.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  87

  18.09.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  72

  18.09.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  73

  18.09.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  72

  18.09.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  72

  18.09.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  65

  18.09.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  67

  18.09.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  68

  18.09.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  61

  18.09.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  50

  18.09.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  46

  18.09.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  41

  18.09.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  36

  18.09.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  40

  18.09.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  36

  18.09.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  33

  18.09.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  32

  18.09.2020
 • Chương 22
  Chương 22

  27

  18.09.2020
 • Chương 23
  Chương 23

  29

  18.09.2020
 • Chương 24
  Chương 24

  30

  18.09.2020
 • Chương 25
  Chương 25

  29

  18.09.2020
 • Chương 26
  Chương 26

  22

  18.09.2020
 • Chương 27
  Chương 27

  22

  18.09.2020
 • Chương 28
  Chương 28

  19

  18.09.2020
 • Chương 29
  Chương 29

  17

  18.09.2020
 • Chương 30
  Chương 30

  17

  18.09.2020
 • Chương 31
  Chương 31

  18

  23.09.2020
  20 point
 • Chương 32
  Chương 32

  16

  30.09.2020
  20 point
 • Chương 33
  Chương 33

  19

  07.10.2020
  20 point
 • Chương 34
  Chương 34

  13

  14.10.2020
  20 point
 • Chương 35
  Chương 35

  16

  21.10.2020
  20 point
 • Chương 36
  Chương 36

  13

  28.10.2020
  20 point
 • Chương 37
  Chương 37

  14

  04.11.2020
  20 point
 • Chương 38
  Chương 38

  11

  11.11.2020
  20 point
 • Chương 39
  Chương 39

  9

  18.11.2020
  20 point
 • Chương 40
  Chương 40

  9

  25.11.2020
  20 point
 • Chương 41
  Chương 41

  9

  02.12.2020
  20 point
 • Chương 42
  Chương 42

  7

  09.12.2020
  20 point
 • Chương 43
  Chương 43

  5

  16.12.2020
  20 point
 • Chương 44
  Chương 44

  8

  23.12.2020
  20 point
 • Chương 45
  Chương 45

  5

  30.12.2020
  20 point
 • Chương 46
  Chương 46

  4

  06.01.2021
  20 point
 • Chương 47
  Chương 47

  4

  13.01.2021
  20 point
 • Chương 48
  Chương 48

  0

  20.01.2021
  20 coin
 • Chương 49
  Chương 49

  0

  27.01.2021
  20 coin
 • Chương 50
  Chương 50

  0

  03.02.2021
  20 coin
Tải ngay