Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000++ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 49
 • Ch.1: Bắt đầu
  Ch.1: Bắt đầu

  1.235

  18.09.2020
 • Ch.2: Bài kiểm tra nhập học
  Ch.2: Bài kiểm tra nhập học

  928

  18.09.2020
 • Ch.3: Castilla (1)
  Ch.3: Castilla (1)

  1.000

  18.09.2020
 • Ch.4: Castilla (2)
  Ch.4: Castilla (2)

  859

  19.09.2020
 • Ch.5: Bạn cùng phòng (1)
  Ch.5: Bạn cùng phòng (1)

  842

  20.09.2020
 • Ch.6: Bạn cùng phòng (2)
  Ch.6: Bạn cùng phòng (2)

  716

  21.09.2020
 • Ch.7: Lu Attley Walker (1)
  Ch.7: Lu Attley Walker (1)

  863

  22.09.2020
 • Ch.8: Lu Attley Walker (2)
  Ch.8: Lu Attley Walker (2)

  704

  23.09.2020
 • Ch.9: Lu Attley Walker (3)
  Ch.9: Lu Attley Walker (3)

  642

  24.09.2020
 • Ch.10: Lu Attley Walker (4)
  Ch.10: Lu Attley Walker (4)

  612

  25.09.2020
 • Ch.11: Đắn đo (1)
  Ch.11: Đắn đo (1)

  597

  25.09.2020
  25 point
 • Ch.12: Đắn đo (2)
  Ch.12: Đắn đo (2)

  590

  25.09.2020
  25 point
 • Ch.13: Lễ hội (1)
  Ch.13: Lễ hội (1)

  506

  25.09.2020
  25 point
 • Ch.14: Lễ hội (2)
  Ch.14: Lễ hội (2)

  486

  25.09.2020
  25 point
 • Ch.15: Lễ hội (3)
  Ch.15: Lễ hội (3)

  572

  25.09.2020
  25 point
 • Ch.16: Thay đổi
  Ch.16: Thay đổi

  480

  26.09.2020
  25 point
 • Ch.17: Dấu chấm hỏi
  Ch.17: Dấu chấm hỏi

  423

  30.09.2020
  25 point
 • Ch.18: Trái tim
  Ch.18: Trái tim

  436

  01.10.2020
  25 point
 • Ch.19: Sự thật (1)
  Ch.19: Sự thật (1)

  409

  02.10.2020
  25 point
 • Ch.20: Sự thật (2)
  Ch.20: Sự thật (2)

  440

  03.10.2020
  25 point
 • Ch.21: Yêu thương
  Ch.21: Yêu thương

  513

  03.10.2020
  25 point
 • Ch.22: Thật lòng (1)
  Ch.22: Thật lòng (1)

  406

  04.10.2020
  25 point
 • Ch.23: Thật lòng (2)
  Ch.23: Thật lòng (2)

  383

  05.10.2020
  25 point
 • Ch.24: Lần đầu
  Ch.24: Lần đầu

  411

  06.10.2020
  25 point
 • Ch.25: Các cha (1)
  Ch.25: Các cha (1)

  368

  07.10.2020
  25 point
 • Ch.26: Các cha (2)
  Ch.26: Các cha (2)

  398

  08.10.2020
  25 point
 • Ch.27: Thấu hiểu (1)
  Ch.27: Thấu hiểu (1)

  337

  09.10.2020
  25 point
 • Ch.28: Thấu hiểu (2)
  Ch.28: Thấu hiểu (2)

  369

  10.10.2020
  25 point
 • Ch.29: Thấu hiểu (3)
  Ch.29: Thấu hiểu (3)

  429

  17.10.2020
  25 point
 • Ch.30: Món quà (1)
  Ch.30: Món quà (1)

  245

  24.10.2020
  25 point
 • Ch.31: Món quà (2)
  Ch.31: Món quà (2)

  255

  31.10.2020
  25 point
 • Ch.32: 4 năm sau
  Ch.32: 4 năm sau

  205

  04.11.2020
  25 point
 • Ch.33: Quyết tâm (1)
  Ch.33: Quyết tâm (1)

  190

  11.11.2020
  25 point
 • Ch.34: Quyết tâm (2)
  Ch.34: Quyết tâm (2)

  145

  18.11.2020
  25 point
 • Ch.35: Tái ngộ
  Ch.35: Tái ngộ

  28

  25.11.2020
  25 coin
 • Ch.36: Cảnh giới (1)
  Ch.36: Cảnh giới (1)

  22

  02.12.2020
  25 coin
 • Ch.37: Cảnh giới (2)
  Ch.37: Cảnh giới (2)

  15

  09.12.2020
  25 coin
 • Ch.38: Cung điện hoa hồng mùa hè
  Ch.38: Cung điện hoa hồng mùa hè

  33

  16.12.2020
  25 coin
 • Ch.39: Tình cảm
  Ch.39: Tình cảm

  26

  23.12.2020
  25 coin
 • Ch.40: Ác mộng (1)
  Ch.40: Ác mộng (1)

  18

  30.12.2020
  25 coin
 • Ch.41: Ác mộng (2)
  Ch.41: Ác mộng (2)

  16

  06.01.2021
  25 coin
 • Ch.42: Ác mộng (3)
  Ch.42: Ác mộng (3)

  24

  13.01.2021
  25 coin
 • Ch.43: Rồng (1)
  Ch.43: Rồng (1)

  20

  20.01.2021
  25 coin
 • Ch.44: Rồng (2)
  Ch.44: Rồng (2)

  20

  27.01.2021
  25 coin
 • Ch.45: Hai mặt (1)
  Ch.45: Hai mặt (1)

  14

  03.02.2021
  25 coin
 • Ch.46: Hai mặt (2)
  Ch.46: Hai mặt (2)

  12

  10.02.2021
  25 coin
 • Ch.47: Vũ hội
  Ch.47: Vũ hội

  20

  17.02.2021
  25 coin
 • Ch.48: Uy hiếp
  Ch.48: Uy hiếp

  19

  24.02.2021
  25 coin
 • Ch.49: Mạt vận
  Ch.49: Mạt vận

  18

  03.03.2021
  25 coin
Tải ngay