Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 64
 • Ch.1: Bắt đầu
  Ch.1: Bắt đầu

  3.967

  18.09.2020
 • Ch.2: Bài kiểm tra nhập học
  Ch.2: Bài kiểm tra nhập học

  3.076

  18.09.2020
 • Ch.3: Castilla (1)
  Ch.3: Castilla (1)

  3.025

  18.09.2020
 • Ch.4: Castilla (2)
  Ch.4: Castilla (2)

  2.680

  19.09.2020
 • Ch.5: Bạn cùng phòng (1)
  Ch.5: Bạn cùng phòng (1)

  2.634

  20.09.2020
 • Ch.6: Bạn cùng phòng (2)
  Ch.6: Bạn cùng phòng (2)

  2.326

  21.09.2020
 • Ch.7: Lu Attley Walker (1)
  Ch.7: Lu Attley Walker (1)

  2.631

  22.09.2020
 • Ch.8: Lu Attley Walker (2)
  Ch.8: Lu Attley Walker (2)

  2.230

  23.09.2020
 • Ch.9: Lu Attley Walker (3)
  Ch.9: Lu Attley Walker (3)

  2.079

  24.09.2020
 • Ch.10: Lu Attley Walker (4)
  Ch.10: Lu Attley Walker (4)

  2.067

  25.09.2020
 • Ch.11: Đắn đo (1)
  Ch.11: Đắn đo (1)

  1.859

  25.09.2020
  25 point
 • Ch.12: Đắn đo (2)
  Ch.12: Đắn đo (2)

  1.730

  25.09.2020
  25 point
 • Ch.13: Lễ hội (1)
  Ch.13: Lễ hội (1)

  1.562

  25.09.2020
  25 point
 • Ch.14: Lễ hội (2)
  Ch.14: Lễ hội (2)

  1.533

  25.09.2020
  25 point
 • Ch.15: Lễ hội (3)
  Ch.15: Lễ hội (3)

  1.694

  25.09.2020
  25 point
 • Ch.16: Thay đổi
  Ch.16: Thay đổi

  1.492

  26.09.2020
  25 point
 • Ch.17: Dấu chấm hỏi
  Ch.17: Dấu chấm hỏi

  1.408

  30.09.2020
  25 point
 • Ch.18: Trái tim
  Ch.18: Trái tim

  1.441

  01.10.2020
  25 point
 • Ch.19: Sự thật (1)
  Ch.19: Sự thật (1)

  1.393

  02.10.2020
  25 point
 • Ch.20: Sự thật (2)
  Ch.20: Sự thật (2)

  1.479

  03.10.2020
  25 point
 • Ch.21: Yêu thương
  Ch.21: Yêu thương

  1.645

  03.10.2020
  25 point
 • Ch.22: Thật lòng (1)
  Ch.22: Thật lòng (1)

  1.386

  04.10.2020
  25 point
 • Ch.23: Thật lòng (2)
  Ch.23: Thật lòng (2)

  1.307

  05.10.2020
  25 point
 • Ch.24: Lần đầu
  Ch.24: Lần đầu

  1.361

  06.10.2020
  25 point
 • Ch.25: Các cha (1)
  Ch.25: Các cha (1)

  1.270

  07.10.2020
  25 point
 • Ch.26: Các cha (2)
  Ch.26: Các cha (2)

  1.290

  08.10.2020
  25 point
 • Ch.27: Thấu hiểu (1)
  Ch.27: Thấu hiểu (1)

  1.197

  09.10.2020
  25 point
 • Ch.28: Thấu hiểu (2)
  Ch.28: Thấu hiểu (2)

  1.295

  10.10.2020
  25 point
 • Ch.29: Thấu hiểu (3)
  Ch.29: Thấu hiểu (3)

  1.644

  17.10.2020
  25 point
 • Ch.30: Món quà (1)
  Ch.30: Món quà (1)

  1.150

  24.10.2020
  25 point
 • Ch.31: Món quà (2)
  Ch.31: Món quà (2)

  1.213

  31.10.2020
  25 point
 • Ch.32: 4 năm sau
  Ch.32: 4 năm sau

  1.165

  04.11.2020
  25 point
 • Ch.33: Quyết tâm (1)
  Ch.33: Quyết tâm (1)

  1.171

  11.11.2020
  25 point
 • Ch.34: Quyết tâm (2)
  Ch.34: Quyết tâm (2)

  1.044

  18.11.2020
  25 point
 • Ch.35: Tái ngộ
  Ch.35: Tái ngộ

  1.014

  25.11.2020
  25 point
 • Ch.36: Cảnh giới (1)
  Ch.36: Cảnh giới (1)

  990

  02.12.2020
  25 point
 • Ch.37: Cảnh giới (2)
  Ch.37: Cảnh giới (2)

  904

  09.12.2020
  25 point
 • Ch.38: Cung điện hoa hồng mùa hè
  Ch.38: Cung điện hoa hồng mùa hè

  1.111

  16.12.2020
  25 point
 • Ch.39: Tình cảm
  Ch.39: Tình cảm

  1.031

  23.12.2020
  25 point
 • Ch.40: Ác mộng (1)
  Ch.40: Ác mộng (1)

  1.003

  30.12.2020
  25 point
 • Ch.41: Ác mộng (2)
  Ch.41: Ác mộng (2)

  990

  06.01.2021
  25 point
 • Ch.42: Ác mộng (3)
  Ch.42: Ác mộng (3)

  1.046

  13.01.2021
  25 point
 • Ch.43: Rồng (1)
  Ch.43: Rồng (1)

  1.109

  20.01.2021
  25 point
 • Ch.44: Rồng (2)
  Ch.44: Rồng (2)

  1.269

  27.01.2021
  25 point
 • Ch.45: Hai mặt (1)
  Ch.45: Hai mặt (1)

  1.183

  03.02.2021
  25 point
 • Ch.46: Hai mặt (2)
  Ch.46: Hai mặt (2)

  1.167

  10.02.2021
  25 point
 • Ch.47: Vũ hội
  Ch.47: Vũ hội

  1.167

  17.02.2021
  25 point
 • Ch.48: Uy hiếp
  Ch.48: Uy hiếp

  1.214

  24.02.2021
  25 point
 • Ch.49: Mạt vận
  Ch.49: Mạt vận

  994

  03.03.2021
  25 point
 • Ch.50: Cờ đen
  Ch.50: Cờ đen

  169

  10.03.2021
  25 coin