Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
20 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 73
 • Ch.1: Bắt đầu

  9.810

  18.09.2020
 • Ch.2: Bài kiểm tra nhập học

  8.094

  18.09.2020
 • Ch.3: Castilla (1)

  7.891

  18.09.2020
 • Ch.4: Castilla (2)

  7.064

  19.09.2020
 • Ch.5: Bạn cùng phòng (1)

  6.951

  20.09.2020
 • Ch.6: Bạn cùng phòng (2)

  6.314

  21.09.2020
 • Ch.7: Lu Attley Walker (1)

  6.883

  22.09.2020
 • Ch.8: Lu Attley Walker (2)

  6.026

  23.09.2020
 • Ch.9: Lu Attley Walker (3)

  5.694

  24.09.2020
 • Ch.10: Lu Attley Walker (4)

  5.655

  25.09.2020
 • Ch.11: Đắn đo (1)

  5.239

  25.09.2020
  25 point
 • Ch.12: Đắn đo (2)

  4.657

  25.09.2020
  25 point
 • Ch.13: Lễ hội (1)

  4.238

  25.09.2020
  25 point
 • Ch.14: Lễ hội (2)

  4.129

  25.09.2020
  25 point
 • Ch.15: Lễ hội (3)

  4.309

  25.09.2020
  25 point
 • Ch.16: Thay đổi

  3.978

  26.09.2020
  25 point
 • Ch.17: Dấu chấm hỏi

  3.829

  30.09.2020
  25 point
 • Ch.18: Trái tim

  3.823

  01.10.2020
  25 point
 • Ch.19: Sự thật (1)

  3.768

  02.10.2020
  25 point
 • Ch.20: Sự thật (2)

  3.882

  03.10.2020
  25 point
 • Ch.21: Yêu thương

  4.276

  03.10.2020
  25 point
 • Ch.22: Thật lòng (1)

  3.688

  04.10.2020
  25 point
 • Ch.23: Thật lòng (2)

  3.568

  05.10.2020
  25 point
 • Ch.24: Lần đầu

  3.592

  06.10.2020
  25 point
 • Ch.25: Các cha (1)

  3.482

  07.10.2020
  25 point
 • Ch.26: Các cha (2)

  3.440

  08.10.2020
  25 point
 • Ch.27: Thấu hiểu (1)

  3.285

  09.10.2020
  25 point
 • Ch.28: Thấu hiểu (2)

  3.419

  10.10.2020
  25 point
 • Ch.29: Thấu hiểu (3)

  4.441

  17.10.2020
  25 point
 • Ch.30: Món quà (1)

  3.264

  24.10.2020
  25 point
 • Ch.31: Món quà (2)

  3.304

  31.10.2020
  25 point
 • Ch.32: 4 năm sau

  3.307

  04.11.2020
  25 point
 • Ch.33: Quyết tâm (1)

  3.357

  11.11.2020
  25 point
 • Ch.34: Quyết tâm (2)

  2.998

  18.11.2020
  25 point
 • Ch.35: Tái ngộ

  2.904

  25.11.2020
  25 point
 • Ch.36: Cảnh giới (1)

  2.876

  02.12.2020
  25 point
 • Ch.37: Cảnh giới (2)

  2.668

  09.12.2020
  25 point
 • Ch.38: Cung điện hoa hồng mùa hè

  3.104

  16.12.2020
  25 point
 • Ch.39: Tình cảm

  3.010

  23.12.2020
  25 point
 • Ch.40: Ác mộng (1)

  2.945

  30.12.2020
  25 point
 • Ch.41: Ác mộng (2)

  2.953

  06.01.2021
  25 point
 • Ch.42: Ác mộng (3)

  2.953

  13.01.2021
  25 point
 • Ch.43: Rồng (1)

  3.114

  20.01.2021
  25 point
 • Ch.44: Rồng (2)

  3.219

  27.01.2021
  25 point
 • Ch.45: Hai mặt (1)

  3.012

  03.02.2021
  25 point
 • Ch.46: Hai mặt (2)

  3.020

  10.02.2021
  25 point
 • Ch.47: Vũ hội

  3.075

  17.02.2021
  25 point
 • Ch.48: Uy hiếp

  3.327

  24.02.2021
  25 point
 • Ch.49: Mạt vận

  3.378

  03.03.2021
  25 point
 • Ch.50: Cờ đen

  3.071

  10.03.2021
  25 point