Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 41
 • Chương 0
  Chương 0

  2.536

  09.04.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  2.130

  09.04.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  1.999

  09.04.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  1.945

  09.04.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  1.684

  09.04.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  1.572

  09.04.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  1.570

  09.04.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  1.437

  09.04.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  1.442

  09.04.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  1.388

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 10
  Chương 10

  1.643

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  1.445

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  1.270

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  1.138

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  1.161

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  1.218

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  956

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  860

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  911

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  846

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  823

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  850

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  852

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  950

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  758

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  814

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  745

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  866

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  769

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  914

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  841

  29.04.2020
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  207

  01.05.2020
  25 coin
 • Chương 32
  Chương 32

  169

  08.05.2020
  25 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  144

  15.05.2020
  25 coin
 • Chương 34
  Chương 34

  141

  22.05.2020
  25 coin
 • Chương 35
  Chương 35

  84

  29.05.2020
  25 coin
 • Chương 36
  Chương 36

  104

  05.06.2020
  25 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  83

  12.06.2020
  25 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  94

  19.06.2020
  25 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  86

  26.06.2020
  25 coin
 • Chương cuối
  Chương cuối

  154

  03.07.2020
  25 coin