Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 41
 • Chương 0

  6.959

  09.04.2020
 • Chương 1

  6.333

  09.04.2020
 • Chương 2

  5.967

  09.04.2020
 • Chương 3

  5.704

  09.04.2020
 • Chương 4

  5.117

  09.04.2020
 • Chương 5

  4.776

  09.04.2020
 • Chương 6

  4.785

  09.04.2020
 • Chương 7

  4.398

  09.04.2020
 • Chương 8

  4.350

  09.04.2020
 • Chương 9

  4.370

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 10

  4.542

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 11

  4.048

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 12

  3.595

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 13

  3.174

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 14

  3.277

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 15

  3.604

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 16

  2.840

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 17

  2.596

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 18

  2.774

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 19

  2.555

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 20

  2.443

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 21

  2.506

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 22

  2.546

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 23

  2.912

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 24

  2.321

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 25

  2.356

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 26

  2.253

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 27

  2.610

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 28

  2.284

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 29

  2.822

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 30

  2.694

  29.04.2020
  25 point
 • Chương 31

  412

  01.05.2020
  25 coin
 • Chương 32

  343

  08.05.2020
  25 coin
 • Chương 33

  294

  15.05.2020
  25 coin
 • Chương 34

  299

  22.05.2020
  25 coin
 • Chương 35

  222

  29.05.2020
  25 coin
 • Chương 36

  261

  05.06.2020
  25 coin
 • Chương 37

  229

  12.06.2020
  25 coin
 • Chương 38

  243

  19.06.2020
  25 coin
 • Chương 39

  253

  26.06.2020
  25 coin
 • Chương cuối

  388

  03.07.2020
  25 coin