Tải ngay
Tình trạng cập nhật: TẠM DỪNG
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
6 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 36
 • Ch.1: Fukumoto Miyu
  Ch.1: Fukumoto Miyu

  318

  18.09.2020
 • Ch.2: Body Double là cái gì?
  Ch.2: Body Double là cái gì?

  221

  18.09.2020
 • Ch.3: Như ngày hôm qua
  Ch.3: Như ngày hôm qua

  195

  18.09.2020
 • Ch.4: Cậu làm vệ sĩ không?
  Ch.4: Cậu làm vệ sĩ không?

  167

  18.09.2020
 • Ch.5: Sugimoto Arisa
  Ch.5: Sugimoto Arisa

  152

  18.09.2020
 • Ch.6: Nổi tiếng là như thế...
  Ch.6: Nổi tiếng là như thế...

  143

  18.09.2020
 • Ch.7: Caramel Macchiato
  Ch.7: Caramel Macchiato

  134

  18.09.2020
 • Ch.8: Học viện nữ sinh Eiwa
  Ch.8: Học viện nữ sinh Eiwa

  114

  18.09.2020
 • Ch.9: Tập luyện (1)
  Ch.9: Tập luyện (1)

  109

  18.09.2020
 • Ch.10: Tập luyện (2)
  Ch.10: Tập luyện (2)

  119

  18.09.2020
 • Ch.11: Tập luyện (3)
  Ch.11: Tập luyện (3)

  105

  18.09.2020
  20 point
 • Ch.12: Ayaka (1)
  Ch.12: Ayaka (1)

  92

  18.09.2020
  20 point
 • Ch.13: Ayaka (2)
  Ch.13: Ayaka (2)

  71

  22.09.2020
  20 point
 • Ch.14: Ayaka (3)
  Ch.14: Ayaka (3)

  71

  29.09.2020
  20 point
 • Ch.15: Vị trí địa phương (1)
  Ch.15: Vị trí địa phương (1)

  68

  06.10.2020
  20 point
 • Ch.16: Vị trí địa phương (2)
  Ch.16: Vị trí địa phương (2)

  59

  13.10.2020
  20 point
 • Ch.17: Vị trí địa phương (3)
  Ch.17: Vị trí địa phương (3)

  63

  20.10.2020
  20 point
 • Ch.18: Thử gan (1)
  Ch.18: Thử gan (1)

  60

  27.10.2020
  20 point
 • Ch.19: Thử gan (2)
  Ch.19: Thử gan (2)

  65

  03.11.2020
  20 point
 • Ch.20: Thử gan (3)
  Ch.20: Thử gan (3)

  59

  10.11.2020
  20 point
 • Ch.21: Cậu thích sao? (1)
  Ch.21: Cậu thích sao? (1)

  54

  17.11.2020
  20 point
 • Ch.22: Cậu thích sao? (2)
  Ch.22: Cậu thích sao? (2)

  49

  24.11.2020
  20 point
 • Ch.23: Giúp tôi! (1)
  Ch.23: Giúp tôi! (1)

  50

  01.12.2020
  20 point
 • Ch.24: Giúp tôi! (2)
  Ch.24: Giúp tôi! (2)

  47

  08.12.2020
  20 point
 • Ch.25: Giúp tôi! (3)
  Ch.25: Giúp tôi! (3)

  48

  15.12.2020
  20 point
 • Ch.26: Đóng máy (1)
  Ch.26: Đóng máy (1)

  42

  22.12.2020
  20 point
 • Ch.27: Đóng máy (2)
  Ch.27: Đóng máy (2)

  43

  29.12.2020
  20 point
 • Ch.28: Đóng máy (3)
  Ch.28: Đóng máy (3)

  39

  05.01.2021
  20 point
 • Ch.29: Lúc đó (1)
  Ch.29: Lúc đó (1)

  41

  12.01.2021
  20 point
 • Ch.30: Lúc đó (2)
  Ch.30: Lúc đó (2)

  47

  19.01.2021
  20 point
 • Ch.31: Lúc đó (3)
  Ch.31: Lúc đó (3)

  16

  26.01.2021
  20 coin
 • Ch.32: Không sao đâu
  Ch.32: Không sao đâu

  4

  02.02.2021
  20 coin
 • Ch.33: Kẻ bám đuôi
  Ch.33: Kẻ bám đuôi

  4

  09.02.2021
  20 coin
 • Ch.34: Điềm báo bão (1)
  Ch.34: Điềm báo bão (1)

  4

  16.02.2021
  20 coin
 • Ch.35: Điềm báo bão (2)
  Ch.35: Điềm báo bão (2)

  4

  23.02.2021
  20 coin
 • THÔNG BÁO
  THÔNG BÁO

  21

  02.03.2021