Tải ngay
Tình trạng cập nhật: TẠM DỪNG
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
6 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 36
 • Ch.1: Fukumoto Miyu

  625

  18.09.2020
 • Ch.2: Body Double là cái gì?

  468

  18.09.2020
 • Ch.3: Như ngày hôm qua

  421

  18.09.2020
 • Ch.4: Cậu làm vệ sĩ không?

  351

  18.09.2020
 • Ch.5: Sugimoto Arisa

  321

  18.09.2020
 • Ch.6: Nổi tiếng là như thế...

  301

  18.09.2020
 • Ch.7: Caramel Macchiato

  282

  18.09.2020
 • Ch.8: Học viện nữ sinh Eiwa

  248

  18.09.2020
 • Ch.9: Tập luyện (1)

  240

  18.09.2020
 • Ch.10: Tập luyện (2)

  243

  18.09.2020
 • Ch.11: Tập luyện (3)

  236

  18.09.2020
  20 point
 • Ch.12: Ayaka (1)

  203

  18.09.2020
  20 point
 • Ch.13: Ayaka (2)

  169

  22.09.2020
  20 point
 • Ch.14: Ayaka (3)

  168

  29.09.2020
  20 point
 • Ch.15: Vị trí địa phương (1)

  162

  06.10.2020
  20 point
 • Ch.16: Vị trí địa phương (2)

  139

  13.10.2020
  20 point
 • Ch.17: Vị trí địa phương (3)

  139

  20.10.2020
  20 point
 • Ch.18: Thử gan (1)

  130

  27.10.2020
  20 point
 • Ch.19: Thử gan (2)

  141

  03.11.2020
  20 point
 • Ch.20: Thử gan (3)

  129

  10.11.2020
  20 point
 • Ch.21: Cậu thích sao? (1)

  125

  17.11.2020
  20 point
 • Ch.22: Cậu thích sao? (2)

  119

  24.11.2020
  20 point
 • Ch.23: Giúp tôi! (1)

  113

  01.12.2020
  20 point
 • Ch.24: Giúp tôi! (2)

  106

  08.12.2020
  20 point
 • Ch.25: Giúp tôi! (3)

  111

  15.12.2020
  20 point
 • Ch.26: Đóng máy (1)

  103

  22.12.2020
  20 point
 • Ch.27: Đóng máy (2)

  102

  29.12.2020
  20 point
 • Ch.28: Đóng máy (3)

  94

  05.01.2021
  20 point
 • Ch.29: Lúc đó (1)

  102

  12.01.2021
  20 point
 • Ch.30: Lúc đó (2)

  122

  19.01.2021
  20 point
 • Ch.31: Lúc đó (3)

  17

  26.01.2021
  20 coin
 • Ch.32: Không sao đâu

  5

  02.02.2021
  20 coin
 • Ch.33: Kẻ bám đuôi

  5

  09.02.2021
  20 coin
 • Ch.34: Điềm báo bão (1)

  6

  16.02.2021
  20 coin
 • Ch.35: Điềm báo bão (2)

  5

  23.02.2021
  20 coin
 • THÔNG BÁO

  71

  02.03.2021