Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000+ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 45
 • Chương 1
  Chương 1

  487

  11.09.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  341

  11.09.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  305

  11.09.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  259

  11.09.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  281

  11.09.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  288

  11.09.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  288

  11.09.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  255

  11.09.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  255

  11.09.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  226

  11.09.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  231

  11.09.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  197

  11.09.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  181

  11.09.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  159

  11.09.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  151

  11.09.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  146

  11.09.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  140

  11.09.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  146

  11.09.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  144

  11.09.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  136

  11.09.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  142

  16.09.2020
  20 point
 • Chương 22
  Chương 22

  136

  23.09.2020
  20 point
 • Chương 23
  Chương 23

  144

  30.09.2020
  20 point
 • Chương 24
  Chương 24

  122

  07.10.2020
  20 point
 • Chương 25
  Chương 25

  98

  14.10.2020
  20 point
 • Chương 26
  Chương 26

  101

  21.10.2020
  20 point
 • Chương 27
  Chương 27

  76

  28.10.2020
  20 point
 • Chương 28
  Chương 28

  74

  04.11.2020
  20 point
 • Chương 29
  Chương 29

  71

  11.11.2020
  20 point
 • Chương 30
  Chương 30

  68

  18.11.2020
  20 point
 • Chương 31
  Chương 31

  66

  25.11.2020
  20 point
 • Chương 32
  Chương 32

  65

  02.12.2020
  20 point
 • Chương 33
  Chương 33

  50

  09.12.2020
  20 point
 • Chương 34
  Chương 34

  57

  16.12.2020
  20 point
 • Chương 35
  Chương 35

  42

  23.12.2020
  20 point
 • Chương 36
  Chương 36

  3

  30.12.2020
  20 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  1

  06.01.2021
  20 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  1

  13.01.2021
  20 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  2

  20.01.2021
  20 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  4

  27.01.2021
  20 coin
 • Chương 41
  Chương 41

  2

  03.02.2021
  20 coin
 • Chương 42
  Chương 42

  2

  10.02.2021
  20 coin
 • Chương 43
  Chương 43

  7

  17.02.2021
  20 coin
 • Chương 44
  Chương 44

  3

  24.02.2021
  20 coin
 • Chương 45
  Chương 45

  3

  03.03.2021
  20 coin
Tải ngay