Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
11 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 60
 • Chương 1
  Chương 1

  1.012

  11.09.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  721

  11.09.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  644

  11.09.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  579

  11.09.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  585

  11.09.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  571

  11.09.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  552

  11.09.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  511

  11.09.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  518

  11.09.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  476

  11.09.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  464

  11.09.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  412

  11.09.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  380

  11.09.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  367

  11.09.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  346

  11.09.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  336

  11.09.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  345

  11.09.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  345

  11.09.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  349

  11.09.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  339

  11.09.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  360

  16.09.2020
  20 point
 • Chương 22
  Chương 22

  352

  23.09.2020
  20 point
 • Chương 23
  Chương 23

  336

  30.09.2020
  20 point
 • Chương 24
  Chương 24

  301

  07.10.2020
  20 point
 • Chương 25
  Chương 25

  271

  14.10.2020
  20 point
 • Chương 26
  Chương 26

  279

  21.10.2020
  20 point
 • Chương 27
  Chương 27

  239

  28.10.2020
  20 point
 • Chương 28
  Chương 28

  225

  04.11.2020
  20 point
 • Chương 29
  Chương 29

  229

  11.11.2020
  20 point
 • Chương 30
  Chương 30

  214

  18.11.2020
  20 point
 • Chương 31
  Chương 31

  199

  25.11.2020
  20 point
 • Chương 32
  Chương 32

  199

  02.12.2020
  20 point
 • Chương 33
  Chương 33

  173

  09.12.2020
  20 point
 • Chương 34
  Chương 34

  183

  16.12.2020
  20 point
 • Chương 35
  Chương 35

  174

  23.12.2020
  20 point
 • Chương 36
  Chương 36

  181

  30.12.2020
  20 point
 • Chương 37
  Chương 37

  166

  06.01.2021
  20 point
 • Chương 38
  Chương 38

  169

  13.01.2021
  20 point
 • Chương 39
  Chương 39

  168

  20.01.2021
  20 point
 • Chương 40
  Chương 40

  174

  27.01.2021
  20 point
 • Chương 41
  Chương 41

  158

  03.02.2021
  20 point
 • Chương 42
  Chương 42

  161

  10.02.2021
  20 point
 • Chương 43
  Chương 43

  168

  17.02.2021
  20 point
 • Chương 44
  Chương 44

  192

  24.02.2021
  20 point
 • Chương 45
  Chương 45

  214

  03.03.2021
  20 point
 • Chương 46
  Chương 46

  214

  10.03.2021
  20 point
 • Chương 47
  Chương 47

  193

  17.03.2021
  20 point
 • Chương 48
  Chương 48

  168

  24.03.2021
  20 point
 • Chương 49
  Chương 49

  144

  31.03.2021
  20 point
 • Chương 50
  Chương 50

  8

  07.04.2021
  20 coin