Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
21 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua ⏩EVENT⏩MỖI NGÀY 1 CHƯƠNG MỚI💎EVENT💎 HOÀN COIN TRUYỆN HOT
Số chương hiện tại: 97
 • Chương 1
  Chương 1

  4.498

  11.09.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  3.475

  11.09.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  3.104

  11.09.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  2.779

  11.09.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  2.553

  11.09.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  2.283

  11.09.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  1.985

  11.09.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  1.892

  11.09.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  1.759

  11.09.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  1.896

  11.09.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  1.669

  11.09.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  1.784

  11.09.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  1.759

  11.09.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  1.801

  11.09.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  1.690

  11.09.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  1.621

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  1.655

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  1.529

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  1.315

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  1.323

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  1.229

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  1.274

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  1.233

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  1.229

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  1.241

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  1.223

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  1.231

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 27.5
  Chương 27.5

  1.161

  11.09.2020
 • Chương 28
  Chương 28

  1.133

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  1.136

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  1.223

  18.09.2020
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  1.071

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  969

  02.10.2020
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  944

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  904

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  961

  23.10.2020
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  909

  29.10.2020
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  859

  30.10.2020
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  882

  30.10.2020
  25 point
 • Chương 39
  Chương 39

  835

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 40
  Chương 40

  879

  01.11.2020
  25 point
 • Chương 41
  Chương 41

  825

  02.11.2020
  25 point
 • Chương 42
  Chương 42

  802

  03.11.2020
  25 point
 • Chương 43
  Chương 43

  782

  04.11.2020
  25 point
 • Chương 44
  Chương 44

  805

  05.11.2020
  25 point
 • Chương 45
  Chương 45

  775

  06.11.2020
  25 point
 • Chương 46
  Chương 46

  772

  06.11.2020
  25 point
 • Chương 47
  Chương 47

  753

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 48
  Chương 48

  763

  13.11.2020
  25 point
 • Chương 49
  Chương 49

  722

  20.11.2020
  25 point