Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
30 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 117
 • Chương 1

  12.270

  11.09.2020
 • Chương 2

  10.422

  11.09.2020
 • Chương 3

  9.558

  11.09.2020
 • Chương 4

  8.587

  11.09.2020
 • Chương 5

  7.949

  11.09.2020
 • Chương 6

  7.169

  11.09.2020
 • Chương 7

  6.539

  11.09.2020
 • Chương 8

  6.221

  11.09.2020
 • Chương 9

  5.846

  11.09.2020
 • Chương 10

  5.871

  11.09.2020
 • Chương 11

  5.206

  11.09.2020
 • Chương 12

  5.262

  11.09.2020
 • Chương 13

  5.146

  11.09.2020
 • Chương 14

  5.247

  11.09.2020
 • Chương 15

  5.049

  11.09.2020
 • Chương 16

  4.904

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 17

  4.655

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 18

  4.166

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 19

  3.722

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 20

  3.731

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 21

  3.469

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 22

  3.572

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 23

  3.399

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 24

  3.392

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 25

  3.421

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 26

  3.406

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 27

  3.335

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 27.5

  3.028

  11.09.2020
 • Chương 28

  3.206

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 29

  3.197

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 30

  3.284

  18.09.2020
  25 point
 • Chương 31

  3.010

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 32

  2.832

  02.10.2020
  25 point
 • Chương 33

  2.801

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 34

  2.743

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 35

  2.785

  23.10.2020
  25 point
 • Chương 36

  2.688

  29.10.2020
  25 point
 • Chương 37

  2.623

  30.10.2020
  25 point
 • Chương 38

  2.706

  30.10.2020
  25 point
 • Chương 39

  2.578

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 40

  2.621

  01.11.2020
  25 point
 • Chương 41

  2.552

  02.11.2020
  25 point
 • Chương 42

  2.463

  03.11.2020
  25 point
 • Chương 43

  2.432

  04.11.2020
  25 point
 • Chương 44

  2.478

  05.11.2020
  25 point
 • Chương 45

  2.444

  06.11.2020
  25 point
 • Chương 46

  2.513

  06.11.2020
  25 point
 • Chương 47

  2.401

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 48

  2.400

  13.11.2020
  25 point
 • Chương 49

  2.322

  20.11.2020
  25 point