Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 60
 • Đoá thứ 1: Miyakawa Fuka (1)

  458

  11.09.2020
 • Đoá thứ 2: Miyakawa Fuka (2)

  359

  11.09.2020
 • Đoá thứ 3: Miyakawa Fuka (3)

  329

  11.09.2020
 • Đoá thứ 4: Miyakawa Fuka (4)

  304

  11.09.2020
 • Đoá thứ 5: Tanaka Yoshiki (1)

  266

  11.09.2020
 • Đoá thứ 6: Tanaka Yoshiki (2)

  256

  11.09.2020
 • Đoá thứ 7: Tanaka Yoshiki (3)

  238

  11.09.2020
 • Đoá thứ 8: Tanaka Yoshiki (4)

  229

  11.09.2020
 • Đoá thứ 9: Tanaka Yoshiki (5)

  233

  11.09.2020
 • Đoá thứ 10: Tanaka Yoshiki (6)

  228

  11.09.2020
 • Đoá thứ 11: Tanaka Yoshiki (7)

  214

  11.09.2020
  20 point
 • Đoá thứ 12: Tanaka Yoshiki (8)

  180

  11.09.2020
  20 point
 • Đoá thứ 13: Tanaka Yoshiki (9)

  170

  11.09.2020
  20 point
 • Đoá thứ 14: Tanaka Yoshiki (10)

  162

  11.09.2020
  20 point
 • Đoá thứ 15: Kikuchi Shohei (1)

  147

  11.09.2020
  20 point
 • Đoá thứ 16: Kikuchi Shohei (2)

  140

  11.09.2020
  20 point
 • Đoá thứ 17: Kikuchi Shohei (3)

  133

  11.09.2020
  20 point
 • Đoá thứ 18: Kikuchi Shohei (4)

  133

  11.09.2020
  20 point
 • Đoá thứ 19: Kikuchi Shohei (5)

  123

  11.09.2020
  20 point
 • Đoá thứ 20: Kikuchi Shohei (6)

  116

  11.09.2020
  20 point
 • Đoá thứ 21: Matsue Satsuki (1)

  117

  19.09.2020
  20 point
 • Đoá thứ 22: Matsue Satsuki (2)

  115

  26.09.2020
  20 point
 • Đoá thứ 23: Matsue Satsuki (3)

  110

  03.10.2020
  20 point
 • Đoá thứ 24: Matsue Satsuki (4)

  114

  10.10.2020
  20 point
 • Đoá thứ 25: Matsue Satsuki (5)

  112

  17.10.2020
  20 point
 • Đoá thứ 26: Matsue Satsuki (6)

  114

  24.10.2020
  20 point
 • Đoá thứ 27: Matsue Satsuki (7)

  104

  31.10.2020
  20 point
 • Đoá thứ 28: Đoạn kết 1 cuộc tình (1)

  100

  07.11.2020
  20 point
 • Đoá thứ 29: Đoạn kết 1 cuộc tình (2)

  103

  14.11.2020
  20 point
 • Đoá thứ 30: Đoạn kết 1 cuộc tình (3)

  105

  21.11.2020
  20 point
 • Đoá thứ 31: Đoạn kết 1 cuộc tình (4)

  99

  28.11.2020
  20 point
 • Đoá thứ 32: Đoạn kết 1 cuộc tình (5)

  97

  05.12.2020
  20 point
 • Đoá thứ 33: Vị khách bí ẩn (1)

  100

  12.12.2020
  20 point
 • Đoá thứ 34: Vị khách bí ẩn (2)

  97

  19.12.2020
  20 point
 • Đoá thứ 35: Vị khách bí ẩn (3)

  99

  26.12.2020
  20 point
 • Đoá thứ 36: Vị khách bí ẩn (4)

  95

  02.01.2021
  20 point
 • Đoá thứ 37: Vị khách bí ẩn (5)

  101

  09.01.2021
  20 point
 • Đoá thứ 38: Vị khách bí ẩn (6)

  97

  16.01.2021
  20 point
 • Đoá thứ 39: Vị khách bí ẩn (7)

  93

  23.01.2021
  20 point
 • Đoá thứ 40: Masako mất tích (1)

  102

  30.01.2021
  20 point
 • Đoá thứ 41: Masako mất tích (2)

  97

  06.02.2021
  20 point
 • Đoá thứ 42: Masako mất tích (3)

  104

  13.02.2021
  20 point
 • Đoá thứ 43: Masako mất tích (4)

  103

  20.02.2021
  20 point
 • Đoá thứ 44: Masako mất tích (5)

  99

  27.02.2021
  20 point
 • Đoá thứ 45: Masako mất tích (6)

  115

  06.03.2021
  20 point
 • Đoá thứ 46: Masako mất tích (7)

  58

  13.03.2021
  20 coin
 • Đoá thứ 47: Buổi họp lớp mùa hè (1)

  47

  20.03.2021
  20 coin
 • Đoá thứ 48: Buổi họp lớp mùa hè (2)

  45

  27.03.2021
  20 coin
 • Đoá thứ 49: Buổi họp lớp mùa hè (3)

  54

  03.04.2021
  20 coin
 • Đoá thứ 50: Buổi họp lớp mùa hè (4)

  53

  10.04.2021
  20 coin