Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
17 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000+ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 61
 • Chương 1
  Chương 1

  73

  02.09.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  47

  02.09.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  31

  02.09.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  29

  02.09.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  32

  02.09.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  31

  02.09.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  24

  02.09.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  24

  02.09.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  27

  02.09.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  25

  02.09.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  21

  02.09.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  25

  02.09.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  22

  02.09.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  23

  03.09.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  25

  04.09.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  25

  05.09.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  26

  06.09.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  22

  07.09.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  16

  08.09.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  16

  09.09.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  14

  09.09.2020
 • Chương 22
  Chương 22

  15

  09.09.2020
 • Chương 23
  Chương 23

  17

  09.09.2020
 • Chương 24
  Chương 24

  15

  09.09.2020
 • Chương 25
  Chương 25

  15

  09.09.2020
 • Chương 26
  Chương 26

  16

  09.09.2020
 • Chương 27
  Chương 27

  16

  09.09.2020
 • Chương 28
  Chương 28

  14

  09.09.2020
 • Chương 29
  Chương 29

  13

  09.09.2020
 • Chương 30
  Chương 30

  15

  09.09.2020
 • Chương 31
  Chương 31

  14

  12.09.2020
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  13

  19.09.2020
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  13

  26.09.2020
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  14

  03.10.2020
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  12

  10.10.2020
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  13

  17.10.2020
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  10

  24.10.2020
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  11

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 39
  Chương 39

  9

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 40
  Chương 40

  7

  14.11.2020
  25 point
 • Chương 41
  Chương 41

  6

  21.11.2020
  25 point
 • Chương 42
  Chương 42

  6

  28.11.2020
  25 point
 • Chương 43
  Chương 43

  7

  05.12.2020
  25 point
 • Chương 44
  Chương 44

  5

  12.12.2020
  25 point
 • Chương 45
  Chương 45

  1

  19.12.2020
  25 coin
 • Chương 46
  Chương 46

  1

  26.12.2020
  25 coin
 • Chương 47
  Chương 47

  1

  26.12.2020
  25 coin
 • Chương 48
  Chương 48

  1

  26.12.2020
  25 coin
 • Chương 49
  Chương 49

  1

  26.12.2020
  25 coin
 • Chương 50
  Chương 50

  1

  26.12.2020
  25 coin
Tải ngay