Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.3
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] ĐỢI 1 TIẾNG LÀ FREE
Số chương hiện tại: 115
 • Mở đầu
  Mở đầu

  988

  28.08.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  858

  28.08.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  781

  28.08.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  690

  28.08.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  637

  28.08.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  553

  28.08.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  513

  28.08.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  493

  28.08.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  479

  28.08.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  496

  28.08.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  479

  28.08.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  427

  28.08.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  410

  28.08.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  386

  28.08.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  351

  28.08.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  353

  28.08.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  343

  28.08.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  341

  28.08.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  315

  28.08.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  273

  28.08.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  278

  28.08.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  275

  28.08.2020
 • Chương 22
  Chương 22

  276

  28.08.2020
 • Chương 23
  Chương 23

  277

  28.08.2020
 • Chương 24
  Chương 24

  285

  28.08.2020
 • Chương 25
  Chương 25

  276

  28.08.2020
 • Chương 26
  Chương 26

  256

  28.08.2020
 • Chương 27
  Chương 27

  250

  28.08.2020
 • Chương 28
  Chương 28

  265

  28.08.2020
 • Chương 29
  Chương 29

  297

  28.08.2020
 • Chương 30
  Chương 30

  290

  31.08.2020
 • Chương 31
  Chương 31

  282

  31.08.2020
 • Chương 32
  Chương 32

  279

  01.09.2020
 • Chương 33
  Chương 33

  245

  01.09.2020
 • Chương 34
  Chương 34

  229

  01.09.2020
 • Chương 35
  Chương 35

  212

  02.09.2020
 • Chương 36
  Chương 36

  252

  02.09.2020
 • Chương 37
  Chương 37

  236

  03.09.2020
 • Chương 38
  Chương 38

  214

  03.09.2020
 • Chương 39
  Chương 39

  214

  03.09.2020
 • Chương 40
  Chương 40

  218

  04.09.2020
  20 point
 • Chương 41
  Chương 41

  210

  04.09.2020
  20 point
 • Chương 42
  Chương 42

  206

  05.09.2020
  20 point
 • Chương 43
  Chương 43

  194

  05.09.2020
  20 point
 • Chương 44
  Chương 44

  185

  06.09.2020
  20 point
 • Chương 45
  Chương 45

  187

  06.09.2020
  20 point
 • Chương 46
  Chương 46

  185

  07.09.2020
  20 point
 • Chương 47
  Chương 47

  183

  07.09.2020
  20 point
 • Chương 48
  Chương 48

  170

  08.09.2020
  20 point
 • Chương 49
  Chương 49

  162

  10.09.2020
  20 point