Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.3
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] ĐỢI 1 TIẾNG LÀ FREE
Số chương hiện tại: 104
 • Mở đầu
  Mở đầu

  399

  28.08.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  345

  28.08.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  316

  28.08.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  272

  28.08.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  253

  28.08.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  219

  28.08.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  207

  28.08.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  210

  28.08.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  205

  28.08.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  227

  28.08.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  224

  28.08.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  194

  28.08.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  185

  28.08.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  182

  28.08.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  157

  28.08.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  153

  28.08.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  149

  28.08.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  139

  28.08.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  125

  28.08.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  99

  28.08.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  106

  28.08.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  94

  28.08.2020
 • Chương 22
  Chương 22

  98

  28.08.2020
 • Chương 23
  Chương 23

  93

  28.08.2020
 • Chương 24
  Chương 24

  95

  28.08.2020
 • Chương 25
  Chương 25

  92

  28.08.2020
 • Chương 26
  Chương 26

  79

  28.08.2020
 • Chương 27
  Chương 27

  71

  28.08.2020
 • Chương 28
  Chương 28

  82

  28.08.2020
 • Chương 29
  Chương 29

  99

  28.08.2020
 • Chương 30
  Chương 30

  96

  31.08.2020
 • Chương 31
  Chương 31

  99

  31.08.2020
 • Chương 32
  Chương 32

  98

  01.09.2020
 • Chương 33
  Chương 33

  78

  01.09.2020
 • Chương 34
  Chương 34

  74

  01.09.2020
 • Chương 35
  Chương 35

  62

  02.09.2020
 • Chương 36
  Chương 36

  74

  02.09.2020
 • Chương 37
  Chương 37

  70

  03.09.2020
 • Chương 38
  Chương 38

  57

  03.09.2020
 • Chương 39
  Chương 39

  58

  03.09.2020
 • Chương 40
  Chương 40

  54

  04.09.2020
  20 point
 • Chương 41
  Chương 41

  55

  04.09.2020
  20 point
 • Chương 42
  Chương 42

  50

  05.09.2020
  20 point
 • Chương 43
  Chương 43

  49

  05.09.2020
  20 point
 • Chương 44
  Chương 44

  44

  06.09.2020
  20 point
 • Chương 45
  Chương 45

  48

  06.09.2020
  20 point
 • Chương 46
  Chương 46

  42

  07.09.2020
  20 point
 • Chương 47
  Chương 47

  47

  07.09.2020
  20 point
 • Chương 48
  Chương 48

  47

  08.09.2020
  20 point
 • Chương 49
  Chương 49

  47

  10.09.2020
  20 point