Cập nhật mỗi tuần vào:
T.3
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000+ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 94
 • Chương 0
  Chương 0

  361

  28.08.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  315

  28.08.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  292

  28.08.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  252

  28.08.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  235

  28.08.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  200

  28.08.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  188

  28.08.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  189

  28.08.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  185

  28.08.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  205

  28.08.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  207

  28.08.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  178

  28.08.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  166

  28.08.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  166

  28.08.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  141

  28.08.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  135

  28.08.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  137

  28.08.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  124

  28.08.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  114

  28.08.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  88

  28.08.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  95

  28.08.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  83

  28.08.2020
 • Chương 22
  Chương 22

  89

  28.08.2020
 • Chương 23
  Chương 23

  83

  28.08.2020
 • Chương 24
  Chương 24

  82

  28.08.2020
 • Chương 25
  Chương 25

  80

  28.08.2020
 • Chương 26
  Chương 26

  70

  28.08.2020
 • Chương 27
  Chương 27

  65

  28.08.2020
 • Chương 28
  Chương 28

  74

  28.08.2020
 • Chương 29
  Chương 29

  86

  28.08.2020
 • Chương 30
  Chương 30

  86

  31.08.2020
 • Chương 31
  Chương 31

  88

  31.08.2020
  20 point
 • Chương 32
  Chương 32

  87

  01.09.2020
  20 point
 • Chương 33
  Chương 33

  71

  01.09.2020
  20 point
 • Chương 34
  Chương 34

  63

  01.09.2020
  20 point
 • Chương 35
  Chương 35

  53

  02.09.2020
  20 point
 • Chương 36
  Chương 36

  65

  02.09.2020
  20 point
 • Chương 37
  Chương 37

  59

  03.09.2020
  20 point
 • Chương 38
  Chương 38

  46

  03.09.2020
  20 point
 • Chương 39
  Chương 39

  46

  03.09.2020
  20 point
 • Chương 40
  Chương 40

  43

  04.09.2020
  20 point
 • Chương 41
  Chương 41

  42

  04.09.2020
  20 point
 • Chương 42
  Chương 42

  38

  05.09.2020
  20 point
 • Chương 43
  Chương 43

  35

  05.09.2020
  20 point
 • Chương 44
  Chương 44

  35

  06.09.2020
  20 point
 • Chương 45
  Chương 45

  37

  06.09.2020
  20 point
 • Chương 46
  Chương 46

  32

  07.09.2020
  20 point
 • Chương 47
  Chương 47

  35

  07.09.2020
  20 point
 • Chương 48
  Chương 48

  38

  08.09.2020
  20 point
 • Chương 49
  Chương 49

  39

  10.09.2020
  20 point
Tải ngay