Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 74
 • Chương 1
  Chương 1

  613

  28.08.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  463

  28.08.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  399

  28.08.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  374

  28.08.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  381

  28.08.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  347

  28.08.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  379

  28.08.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  347

  28.08.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  329

  28.08.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  313

  28.08.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  309

  28.08.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  298

  28.08.2020
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  258

  28.08.2020
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  248

  28.08.2020
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  336

  28.08.2020
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  282

  28.08.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  198

  28.08.2020
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  198

  28.08.2020
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  199

  28.08.2020
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  183

  28.08.2020
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  222

  28.08.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  178

  28.08.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  167

  28.08.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  152

  28.08.2020
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  172

  28.08.2020
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  138

  28.08.2020
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  138

  28.08.2020
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  146

  28.08.2020
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  134

  28.08.2020
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  138

  28.08.2020
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  127

  04.09.2020
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  143

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  126

  18.09.2020
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  123

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  108

  02.10.2020
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  97

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  110

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  102

  23.10.2020
  25 point
 • Chương 39
  Chương 39

  102

  30.10.2020
  25 point
 • Chương 40
  Chương 40

  96

  06.11.2020
  25 point
 • Chương 41
  Chương 41

  88

  13.11.2020
  25 point
 • Chương 42
  Chương 42

  89

  20.11.2020
  25 point
 • Chương 43
  Chương 43

  94

  27.11.2020
  25 point
 • Chương 44
  Chương 44

  110

  04.12.2020
  25 point
 • Chương 45
  Chương 45

  96

  11.12.2020
  25 point
 • Chương 46
  Chương 46

  92

  18.12.2020
  25 point
 • Chương 47
  Chương 47

  83

  25.12.2020
  25 point
 • Chương 48
  Chương 48

  78

  01.01.2021
  25 point
 • Chương 49
  Chương 49

  71

  08.01.2021
  25 point
 • Chương 50
  Chương 50

  71

  15.01.2021
  25 point