Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
13 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 56
 • Chương 1
  Chương 1

  296

  28.08.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  206

  28.08.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  171

  28.08.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  164

  28.08.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  172

  28.08.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  158

  28.08.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  182

  28.08.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  162

  28.08.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  149

  28.08.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  146

  28.08.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  149

  28.08.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  149

  28.08.2020
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  132

  28.08.2020
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  131

  28.08.2020
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  164

  28.08.2020
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  145

  28.08.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  101

  28.08.2020
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  98

  28.08.2020
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  104

  28.08.2020
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  96

  28.08.2020
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  128

  28.08.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  89

  28.08.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  83

  28.08.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  71

  28.08.2020
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  84

  28.08.2020
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  68

  28.08.2020
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  65

  28.08.2020
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  65

  28.08.2020
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  64

  28.08.2020
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  62

  28.08.2020
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  59

  04.09.2020
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  58

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  54

  18.09.2020
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  55

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  42

  02.10.2020
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  33

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  42

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  42

  23.10.2020
  25 point
 • Chương 39
  Chương 39

  39

  30.10.2020
  25 point
 • Chương 40
  Chương 40

  32

  06.11.2020
  25 point
 • Chương 41
  Chương 41

  31

  13.11.2020
  25 point
 • Chương 42
  Chương 42

  31

  20.11.2020
  25 point
 • Chương 43
  Chương 43

  23

  27.11.2020
  25 point
 • Chương 44
  Chương 44

  7

  04.12.2020
  25 coin
 • Chương 45
  Chương 45

  4

  11.12.2020
  25 coin
 • Chương 46
  Chương 46

  2

  18.12.2020
  25 coin
 • Chương 47
  Chương 47

  1

  25.12.2020
  25 coin
 • Chương 48
  Chương 48

  2

  01.01.2021
  25 coin
 • Chương 49
  Chương 49

  0

  08.01.2021
  25 coin
 • Chương 50
  Chương 50

  0

  15.01.2021
  25 coin
Tải ngay