Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2T.3T.4T.5T.6T.7CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
25 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 364
 • Chương 1
  Chương 1

  902

  02.09.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  546

  02.09.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  505

  02.09.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  450

  02.09.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  356

  02.09.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  295

  02.09.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  330

  02.09.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  303

  02.09.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  313

  02.09.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  299

  02.09.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  294

  02.09.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  296

  02.09.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  246

  02.09.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  249

  02.09.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  240

  02.09.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  217

  02.09.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  270

  02.09.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  253

  02.09.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  228

  02.09.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  238

  02.09.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  249

  02.09.2020
 • Chương 22
  Chương 22

  210

  02.09.2020
 • Chương 23
  Chương 23

  218

  02.09.2020
 • Chương 24
  Chương 24

  196

  02.09.2020
 • Chương 25
  Chương 25

  194

  02.09.2020
 • Chương 26
  Chương 26

  191

  02.09.2020
 • Chương 27
  Chương 27

  182

  02.09.2020
 • Chương 28
  Chương 28

  182

  02.09.2020
 • Chương 29
  Chương 29

  182

  02.09.2020
 • Chương 30
  Chương 30

  192

  02.09.2020
 • Chương 31
  Chương 31

  203

  02.09.2020
 • Chương 32
  Chương 32

  229

  02.09.2020
 • Chương 33
  Chương 33

  201

  02.09.2020
 • Chương 34
  Chương 34

  235

  02.09.2020
 • Chương 35
  Chương 35

  211

  02.09.2020
 • Chương 36
  Chương 36

  186

  02.09.2020
 • Chương 37
  Chương 37

  179

  02.09.2020
 • Chương 38
  Chương 38

  155

  02.09.2020
 • Chương 39
  Chương 39

  152

  02.09.2020
 • Chương 40
  Chương 40

  151

  02.09.2020
 • Chương 41
  Chương 41

  157

  02.09.2020
 • Chương 42
  Chương 42

  175

  02.09.2020
 • Chương 43
  Chương 43

  186

  02.09.2020
 • Chương 44
  Chương 44

  222

  02.09.2020
 • Chương 45
  Chương 45

  182

  02.09.2020
 • Chương 46
  Chương 46

  155

  02.09.2020
 • Chương 47
  Chương 47

  151

  02.09.2020
 • Chương 48
  Chương 48

  158

  02.09.2020
 • Chương 49
  Chương 49

  160

  02.09.2020
 • Chương 50
  Chương 50

  175

  02.09.2020
  25 point
Tải ngay