Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 20
 • Phòng số 1
  Phòng số 1

  1.644

  21.08.2020
 • Phòng số 2
  Phòng số 2

  1.245

  21.08.2020
 • Phòng số 3
  Phòng số 3

  1.134

  21.08.2020
 • Phòng số 4
  Phòng số 4

  1.052

  21.08.2020
 • Phòng số 5
  Phòng số 5

  1.051

  21.08.2020
 • Phòng số 6
  Phòng số 6

  1.105

  21.08.2020
  20 point
 • Phòng số 7
  Phòng số 7

  1.216

  21.08.2020
  20 point
 • Phòng số 8
  Phòng số 8

  808

  21.08.2020
  20 point
 • Phòng số 9
  Phòng số 9

  862

  21.08.2020
  20 point
 • Phòng số 10
  Phòng số 10

  1.011

  21.08.2020
  20 point
 • Phòng số 11: Ngoại truyện - Tình
  Phòng số 11: Ngoại truyện - Tình

  189

  21.08.2020
  20 coin
 • Phòng số 12: Ngoại truyện - Yêu
  Phòng số 12: Ngoại truyện - Yêu

  127

  21.08.2020
  20 coin
 • Phòng số 13
  Phòng số 13

  79

  21.08.2020
  20 coin
 • Phòng số 14
  Phòng số 14

  63

  21.08.2020
  20 coin
 • Phòng số 15
  Phòng số 15

  41

  21.08.2020
  20 coin
 • Phòng số 16
  Phòng số 16

  51

  21.08.2020
  20 coin
 • Phòng số 17
  Phòng số 17

  36

  21.08.2020
  20 coin
 • Phòng số 18
  Phòng số 18

  37

  21.08.2020
  20 coin
 • Phòng số 19
  Phòng số 19

  39

  21.08.2020
  20 coin
 • Phòng số 20 (Hết)
  Phòng số 20 (Hết)

  123

  21.08.2020
  20 coin
Tải ngay