Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 20
 • Phòng số 1

  10.036

  21.08.2020
 • Phòng số 2

  8.175

  21.08.2020
 • Phòng số 3

  7.490

  21.08.2020
 • Phòng số 4

  6.931

  21.08.2020
 • Phòng số 5

  6.855

  21.08.2020
 • Phòng số 6

  6.567

  21.08.2020
  20 point
 • Phòng số 7

  6.733

  21.08.2020
  20 point
 • Phòng số 8

  4.902

  21.08.2020
  20 point
 • Phòng số 9

  5.466

  21.08.2020
  20 point
 • Phòng số 10

  6.201

  21.08.2020
  20 point
 • Phòng số 11: Ngoại truyện - Tình

  1.397

  21.08.2020
  20 coin
 • Phòng số 12: Ngoại truyện - Yêu

  997

  21.08.2020
  20 coin
 • Phòng số 13

  639

  21.08.2020
  20 coin
 • Phòng số 14

  529

  21.08.2020
  20 coin
 • Phòng số 15

  462

  21.08.2020
  20 coin
 • Phòng số 16

  518

  21.08.2020
  20 coin
 • Phòng số 17

  388

  21.08.2020
  20 coin
 • Phòng số 18

  465

  21.08.2020
  20 coin
 • Phòng số 19

  471

  21.08.2020
  20 coin
 • Phòng số 20 (Hết)

  953

  21.08.2020
  20 coin