Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.3
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
35 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 221
 • Chương 1

  14.779

  21.08.2020
 • Chương 2

  12.294

  21.08.2020
 • Chương 3

  11.206

  21.08.2020
 • Chương 4

  10.422

  21.08.2020
 • Chương 5

  9.923

  21.08.2020
 • Chương 6

  9.050

  21.08.2020
 • Chương 7

  8.162

  21.08.2020
 • Chương 8

  8.407

  21.08.2020
 • Chương 9

  8.319

  21.08.2020
 • Chương 10

  7.824

  21.08.2020
 • Chương 11

  7.075

  21.08.2020
 • Chương 12

  6.825

  21.08.2020
 • Chương 13

  6.600

  21.08.2020
 • Chương 14

  6.285

  22.08.2020
 • Chương 15

  6.129

  23.08.2020
 • Chương 16

  5.975

  24.08.2020
 • Chương 17

  5.702

  25.08.2020
 • Chương 18

  5.633

  26.08.2020
 • Chương 19

  5.455

  27.08.2020
 • Chương 20

  5.379

  28.08.2020
 • Chương 21

  5.067

  28.08.2020
 • Chương 22

  4.993

  28.08.2020
 • Chương 23

  5.092

  28.08.2020
 • Chương 24

  5.082

  28.08.2020
 • Chương 25

  4.848

  28.08.2020
 • Chương 26

  4.654

  28.08.2020
 • Chương 27

  4.624

  28.08.2020
 • Chương 28

  4.504

  28.08.2020
 • Chương 29

  4.504

  28.08.2020
 • Chương 30

  4.593

  28.08.2020
 • Chương 31

  4.637

  30.08.2020
  25 point
 • Chương 32

  4.536

  31.08.2020
  25 point
 • Chương 33

  4.667

  31.08.2020
  25 point
 • Chương 34

  4.344

  01.09.2020
  25 point
 • Chương 35

  4.136

  01.09.2020
  25 point
 • Chương 36

  4.113

  02.09.2020
  25 point
 • Chương 37

  4.080

  02.09.2020
  25 point
 • Chương 38

  4.054

  03.09.2020
  25 point
 • Chương 39

  3.937

  03.09.2020
  25 point
 • Chương 40

  3.868

  04.09.2020
  25 point
 • Chương 41

  3.892

  04.09.2020
  25 point
 • Chương 42

  3.807

  05.09.2020
  25 point
 • Chương 43

  3.888

  05.09.2020
  25 point
 • Chương 44

  3.778

  06.09.2020
  25 point
 • Chương 45

  3.742

  06.09.2020
  25 point
 • Chương 46

  3.634

  06.09.2020
  25 point
 • Chương 47

  3.666

  07.09.2020
  25 point
 • Chương 48

  3.672

  07.09.2020
  25 point
 • Chương 49

  3.747

  13.09.2020
  25 point
 • Chương 50

  3.825

  14.09.2020
  25 point