Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.3
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
30 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 1000+ CHƯƠNG FREE⏩EVENT⏩MỖI NGÀY 1 CHƯƠNG MỚI
Số chương hiện tại: 171
 • Chương 1
  Chương 1

  4.763

  21.08.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  3.300

  21.08.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  2.840

  21.08.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  2.632

  21.08.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  2.493

  21.08.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  2.185

  21.08.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  1.860

  21.08.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  2.068

  21.08.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  2.059

  21.08.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  1.869

  21.08.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  1.689

  21.08.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  1.626

  21.08.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  1.570

  21.08.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  1.463

  22.08.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  1.462

  23.08.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  1.476

  24.08.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  1.336

  25.08.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  1.329

  26.08.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  1.291

  27.08.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  1.289

  28.08.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  1.191

  28.08.2020
 • Chương 22
  Chương 22

  1.183

  28.08.2020
 • Chương 23
  Chương 23

  1.225

  28.08.2020
 • Chương 24
  Chương 24

  1.235

  28.08.2020
 • Chương 25
  Chương 25

  1.155

  28.08.2020
 • Chương 26
  Chương 26

  1.054

  28.08.2020
 • Chương 27
  Chương 27

  1.049

  28.08.2020
 • Chương 28
  Chương 28

  1.009

  28.08.2020
 • Chương 29
  Chương 29

  989

  28.08.2020
 • Chương 30
  Chương 30

  1.010

  28.08.2020
 • Chương 31
  Chương 31

  952

  30.08.2020
 • Chương 32
  Chương 32

  959

  31.08.2020
 • Chương 33
  Chương 33

  1.059

  31.08.2020
 • Chương 34
  Chương 34

  937

  01.09.2020
 • Chương 35
  Chương 35

  862

  01.09.2020
 • Chương 36
  Chương 36

  859

  02.09.2020
 • Chương 37
  Chương 37

  853

  02.09.2020
 • Chương 38
  Chương 38

  851

  03.09.2020
 • Chương 39
  Chương 39

  794

  03.09.2020
 • Chương 40
  Chương 40

  778

  04.09.2020
 • Chương 41
  Chương 41

  811

  04.09.2020
 • Chương 42
  Chương 42

  784

  05.09.2020
 • Chương 43
  Chương 43

  805

  05.09.2020
 • Chương 44
  Chương 44

  757

  06.09.2020
 • Chương 45
  Chương 45

  750

  06.09.2020
 • Chương 46
  Chương 46

  704

  06.09.2020
 • Chương 47
  Chương 47

  731

  07.09.2020
 • Chương 48
  Chương 48

  712

  07.09.2020
 • Chương 49
  Chương 49

  723

  13.09.2020
 • Chương 50
  Chương 50

  719

  14.09.2020