Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.3
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
30 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Miễn phí Thêm 20 chương miễn phí, đến 30.09.2021
Số chương hiện tại: 190
 • Chương 1
  Chương 1

  10.368

  21.08.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  8.310

  21.08.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  7.482

  21.08.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  7.015

  21.08.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  6.756

  21.08.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  6.157

  21.08.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  5.457

  21.08.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  5.722

  21.08.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  5.653

  21.08.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  5.271

  21.08.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  4.710

  21.08.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  4.533

  21.08.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  4.388

  21.08.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  4.144

  22.08.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  4.082

  23.08.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  4.015

  24.08.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  3.800

  25.08.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  3.770

  26.08.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  3.622

  27.08.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  3.614

  28.08.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  3.410

  28.08.2020
 • Chương 22
  Chương 22

  3.364

  28.08.2020
 • Chương 23
  Chương 23

  3.459

  28.08.2020
 • Chương 24
  Chương 24

  3.445

  28.08.2020
 • Chương 25
  Chương 25

  3.285

  28.08.2020
 • Chương 26
  Chương 26

  3.147

  28.08.2020
 • Chương 27
  Chương 27

  3.109

  28.08.2020
 • Chương 28
  Chương 28

  3.036

  28.08.2020
 • Chương 29
  Chương 29

  3.016

  28.08.2020
 • Chương 30
  Chương 30

  3.079

  28.08.2020
 • Chương 31
  Chương 31

  2.986

  30.08.2020
  EVENT
 • Chương 32
  Chương 32

  2.993

  31.08.2020
  EVENT
 • Chương 33
  Chương 33

  3.137

  31.08.2020
  EVENT
 • Chương 34
  Chương 34

  2.923

  01.09.2020
  EVENT
 • Chương 35
  Chương 35

  2.788

  01.09.2020
  EVENT
 • Chương 36
  Chương 36

  2.774

  02.09.2020
  EVENT
 • Chương 37
  Chương 37

  2.744

  02.09.2020
  EVENT
 • Chương 38
  Chương 38

  2.747

  03.09.2020
  EVENT
 • Chương 39
  Chương 39

  2.635

  03.09.2020
  EVENT
 • Chương 40
  Chương 40

  2.609

  04.09.2020
  EVENT
 • Chương 41
  Chương 41

  2.652

  04.09.2020
  EVENT
 • Chương 42
  Chương 42

  2.604

  05.09.2020
  EVENT
 • Chương 43
  Chương 43

  2.644

  05.09.2020
  EVENT
 • Chương 44
  Chương 44

  2.577

  06.09.2020
  EVENT
 • Chương 45
  Chương 45

  2.546

  06.09.2020
  EVENT
 • Chương 46
  Chương 46

  2.453

  06.09.2020
  EVENT
 • Chương 47
  Chương 47

  2.483

  07.09.2020
  EVENT
 • Chương 48
  Chương 48

  2.456

  07.09.2020
  EVENT
 • Chương 49
  Chương 49

  2.482

  13.09.2020
  EVENT
 • Chương 50
  Chương 50

  2.501

  14.09.2020
  EVENT