Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
20 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 78
 • Chương 0

  813

  14.08.2020
 • Chương 1

  732

  14.08.2020
 • Chương 2

  626

  14.08.2020
 • Chương 3

  508

  14.08.2020
 • Chương 4

  459

  14.08.2020
 • Chương 5

  405

  14.08.2020
 • Chương 6

  351

  14.08.2020
 • Chương 7

  336

  14.08.2020
 • Chương 8

  332

  14.08.2020
 • Chương 9

  318

  14.08.2020
 • Chương 10

  300

  14.08.2020
 • Chương 11

  294

  14.08.2020
 • Chương 12

  274

  14.08.2020
 • Chương 13

  253

  14.08.2020
 • Chương 14

  258

  14.08.2020
 • Chương 15

  245

  14.08.2020
 • Chương 16

  252

  14.08.2020
 • Chương 17

  278

  14.08.2020
 • Chương 18

  306

  14.08.2020
 • Chương 19

  333

  14.08.2020
 • Chương 20

  432

  14.08.2020
  20 point
 • Chương 21

  259

  14.08.2020
  20 point
 • Chương 22

  207

  14.08.2020
  20 point
 • Chương 23

  184

  14.08.2020
  20 point
 • Chương 24

  164

  14.08.2020
  20 point
 • Chương 25

  139

  14.08.2020
  20 point
 • Chương 26

  133

  14.08.2020
  20 point
 • Chương 27

  128

  14.08.2020
  20 point
 • Chương 28

  113

  14.08.2020
  20 point
 • Chương 29

  116

  14.08.2020
  20 point
 • Chương 30

  93

  23.08.2020
  20 point
 • Chương 31

  92

  30.08.2020
  20 point
 • Chương 32

  90

  06.09.2020
  20 point
 • Chương 33

  84

  13.09.2020
  20 point
 • Chương 34

  78

  20.09.2020
  20 point
 • Chương 35

  81

  27.09.2020
  20 point
 • Chương 36

  67

  04.10.2020
  20 point
 • Chương 37

  72

  11.10.2020
  20 point
 • Chương 38

  72

  18.10.2020
  20 point
 • Chương 39

  67

  25.10.2020
  20 point
 • Chương 40

  67

  01.11.2020
  20 point
 • Chương 41

  65

  08.11.2020
  20 point
 • Chương 42

  56

  15.11.2020
  20 point
 • Chương 43

  62

  22.11.2020
  20 point
 • Chương 44

  57

  29.11.2020
  20 point
 • Chương 45

  60

  06.12.2020
  20 point
 • Chương 46

  55

  13.12.2020
  20 point
 • Chương 47

  58

  20.12.2020
  20 point
 • Chương 48

  54

  27.12.2020
  20 point
 • Chương 49

  56

  03.01.2021
  20 point