Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
6 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 68
 • Chương 0
  Chương 0

  29

  14.08.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  19

  14.08.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  15

  14.08.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  16

  14.08.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  16

  14.08.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  14

  14.08.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  16

  14.08.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  15

  14.08.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  16

  14.08.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  16

  14.08.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  16

  14.08.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  20

  14.08.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  17

  14.08.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  16

  14.08.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  20

  14.08.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  15

  14.08.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  17

  14.08.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  17

  14.08.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  16

  14.08.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  20

  14.08.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  19

  14.08.2020
  20 point
 • Chương 21
  Chương 21

  19

  14.08.2020
  20 point
 • Chương 22
  Chương 22

  17

  14.08.2020
  20 point
 • Chương 23
  Chương 23

  23

  14.08.2020
  20 point
 • Chương 24
  Chương 24

  16

  14.08.2020
  20 point
 • Chương 25
  Chương 25

  18

  14.08.2020
  20 point
 • Chương 26
  Chương 26

  17

  14.08.2020
  20 point
 • Chương 27
  Chương 27

  18

  14.08.2020
  20 point
 • Chương 28
  Chương 28

  15

  14.08.2020
  20 point
 • Chương 29
  Chương 29

  17

  14.08.2020
  20 point
 • Chương 30
  Chương 30

  15

  23.08.2020
  20 point
 • Chương 31
  Chương 31

  12

  30.08.2020
  20 point
 • Chương 32
  Chương 32

  13

  06.09.2020
  20 point
 • Chương 33
  Chương 33

  12

  13.09.2020
  20 point
 • Chương 34
  Chương 34

  11

  20.09.2020
  20 point
 • Chương 35
  Chương 35

  13

  27.09.2020
  20 point
 • Chương 36
  Chương 36

  11

  04.10.2020
  20 point
 • Chương 37
  Chương 37

  13

  11.10.2020
  20 point
 • Chương 38
  Chương 38

  14

  18.10.2020
  20 point
 • Chương 39
  Chương 39

  13

  25.10.2020
  20 point
 • Chương 40
  Chương 40

  12

  01.11.2020
  20 point
 • Chương 41
  Chương 41

  12

  08.11.2020
  20 point
 • Chương 42
  Chương 42

  10

  15.11.2020
  20 point
 • Chương 43
  Chương 43

  10

  22.11.2020
  20 point
 • Chương 44
  Chương 44

  11

  29.11.2020
  20 point
 • Chương 45
  Chương 45

  8

  06.12.2020
  20 point
 • Chương 46
  Chương 46

  9

  13.12.2020
  20 point
 • Chương 47
  Chương 47

  8

  20.12.2020
  20 point
 • Chương 48
  Chương 48

  8

  27.12.2020
  20 point
 • Chương 49
  Chương 49

  9

  03.01.2021
  20 point