Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
6 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 106
 • Chương 1

  1.136

  07.08.2020
 • Chương 2

  846

  07.08.2020
 • Chương 3

  713

  07.08.2020
 • Chương 4

  644

  07.08.2020
 • Chương 5

  579

  07.08.2020
 • Chương 6

  529

  07.08.2020
 • Chương 7

  483

  07.08.2020
 • Chương 8

  467

  07.08.2020
 • Chương 9

  435

  07.08.2020
 • Chương 10

  412

  07.08.2020
 • Chương 11

  364

  07.08.2020
 • Chương 12

  370

  07.08.2020
 • Chương 13

  341

  07.08.2020
 • Chương 14

  329

  07.08.2020
 • Chương 15

  314

  07.08.2020
 • Chương 16

  309

  07.08.2020
 • Chương 17

  299

  07.08.2020
 • Chương 18

  281

  07.08.2020
 • Chương 19

  280

  07.08.2020
 • Chương 20

  267

  07.08.2020
 • Chương 21

  267

  07.08.2020
  20 point
 • Chương 22

  198

  07.08.2020
  20 point
 • Chương 23

  170

  07.08.2020
  20 point
 • Chương 24

  157

  07.08.2020
  20 point
 • Chương 25

  159

  07.08.2020
  20 point
 • Chương 26

  144

  07.08.2020
  20 point
 • Chương 27

  141

  07.08.2020
  20 point
 • Chương 28

  134

  07.08.2020
  20 point
 • Chương 29

  135

  07.08.2020
  20 point
 • Chương 30

  127

  07.08.2020
  20 point
 • Chương 31

  123

  14.08.2020
  20 point
 • Chương 32

  125

  21.08.2020
  20 point
 • Chương 33

  126

  28.08.2020
  20 point
 • Chương 34

  112

  04.09.2020
  20 point
 • Chương 35

  114

  11.09.2020
  20 point
 • Chương 36

  105

  18.09.2020
  20 point
 • Chương 37

  104

  25.09.2020
  20 point
 • Chương 38

  106

  02.10.2020
  20 point
 • Chương 39

  103

  09.10.2020
  20 point
 • Chương 40

  101

  16.10.2020
  20 point
 • Chương 41

  103

  23.10.2020
  20 point
 • Chương 42

  97

  30.10.2020
  20 point
 • Chương 43

  97

  06.11.2020
  20 point
 • Chương 44

  95

  13.11.2020
  20 point
 • Chương 45

  96

  20.11.2020
  20 point
 • Chương 46

  97

  27.11.2020
  20 point
 • Chương 47

  90

  04.12.2020
  20 point
 • Chương 48

  97

  11.12.2020
  20 point
 • Chương 49

  93

  18.12.2020
  20 point
 • Chương 50

  87

  25.12.2020
  20 point