Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
6 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000+ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 59
 • Chương 1
  Chương 1

  67

  07.08.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  45

  07.08.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  34

  07.08.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  32

  07.08.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  28

  07.08.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  28

  07.08.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  22

  07.08.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  28

  07.08.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  25

  07.08.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  19

  07.08.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  22

  07.08.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  30

  07.08.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  17

  07.08.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  15

  07.08.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  13

  07.08.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  16

  07.08.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  12

  07.08.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  12

  07.08.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  14

  07.08.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  11

  07.08.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  10

  07.08.2020
 • Chương 22
  Chương 22

  11

  07.08.2020
 • Chương 23
  Chương 23

  12

  07.08.2020
 • Chương 24
  Chương 24

  11

  07.08.2020
 • Chương 25
  Chương 25

  9

  07.08.2020
 • Chương 26
  Chương 26

  10

  07.08.2020
 • Chương 27
  Chương 27

  9

  07.08.2020
 • Chương 28
  Chương 28

  10

  07.08.2020
 • Chương 29
  Chương 29

  8

  07.08.2020
 • Chương 30
  Chương 30

  7

  07.08.2020
 • Chương 31
  Chương 31

  7

  14.08.2020
  20 point
 • Chương 32
  Chương 32

  9

  21.08.2020
  20 point
 • Chương 33
  Chương 33

  8

  28.08.2020
  20 point
 • Chương 34
  Chương 34

  7

  04.09.2020
  20 point
 • Chương 35
  Chương 35

  6

  11.09.2020
  20 point
 • Chương 36
  Chương 36

  7

  18.09.2020
  20 point
 • Chương 37
  Chương 37

  6

  25.09.2020
  20 point
 • Chương 38
  Chương 38

  4

  02.10.2020
  20 point
 • Chương 39
  Chương 39

  7

  09.10.2020
  20 point
 • Chương 40
  Chương 40

  6

  16.10.2020
  20 point
 • Chương 41
  Chương 41

  4

  23.10.2020
  20 point
 • Chương 42
  Chương 42

  4

  30.10.2020
  20 point
 • Chương 43
  Chương 43

  5

  06.11.2020
  20 point
 • Chương 44
  Chương 44

  4

  13.11.2020
  20 point
 • Chương 45
  Chương 45

  5

  20.11.2020
  20 point
 • Chương 46
  Chương 46

  5

  27.11.2020
  20 point
 • Chương 47
  Chương 47

  5

  04.12.2020
  20 point
 • Chương 48
  Chương 48

  4

  11.12.2020
  20 point
 • Chương 49
  Chương 49

  4

  18.12.2020
  20 point
 • Chương 50
  Chương 50

  2

  25.12.2020
  20 point
Tải ngay