Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
6 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] ĐỢI 1 TIẾNG LÀ FREE
Số chương hiện tại: 99
 • Ch.1: Đêm sao băng (1)
  Ch.1: Đêm sao băng (1)

  417

  31.07.2020
 • Ch.2: Đêm sao băng (2)
  Ch.2: Đêm sao băng (2)

  348

  31.07.2020
 • Ch.3: Ánh sáng có tên
  Ch.3: Ánh sáng có tên

  329

  31.07.2020
 • Ch.4: Chào mừng trở về
  Ch.4: Chào mừng trở về

  309

  31.07.2020
 • Ch.5: Điều che giấu (1)
  Ch.5: Điều che giấu (1)

  265

  31.07.2020
 • Ch.6: Điều che giấu (2)
  Ch.6: Điều che giấu (2)

  255

  31.07.2020
 • Ch.7: Sự khởi đầu hối tiếc
  Ch.7: Sự khởi đầu hối tiếc

  251

  31.07.2020
 • Ch.8: Nhịp bước của Seira
  Ch.8: Nhịp bước của Seira

  234

  31.07.2020
 • Ch.9: Không tính nụ hôn này
  Ch.9: Không tính nụ hôn này

  267

  31.07.2020
 • Ch.10: Nhập môn làm em trai
  Ch.10: Nhập môn làm em trai

  227

  31.07.2020
 • Ch.11: Tớ về rồi!
  Ch.11: Tớ về rồi!

  228

  31.07.2020
 • Ch.12: Chị gái học lớp **
  Ch.12: Chị gái học lớp **

  204

  31.07.2020
 • Ch.13: Chuyện bây giờ có thể nói
  Ch.13: Chuyện bây giờ có thể nói

  190

  31.07.2020
 • Ch.14: Chuyện bây giờ không thể nói
  Ch.14: Chuyện bây giờ không thể nói

  180

  31.07.2020
 • Ch.15: Cuối tuần chỉ 2 người
  Ch.15: Cuối tuần chỉ 2 người

  172

  31.07.2020
 • Ch.16: Buổi hẹn hò ngắn ngủi (1)
  Ch.16: Buổi hẹn hò ngắn ngủi (1)

  166

  31.07.2020
 • Ch.17: Buổi hẹn hò ngắn ngủi (2)
  Ch.17: Buổi hẹn hò ngắn ngủi (2)

  155

  31.07.2020
 • Ch.18: Bí mật của em trai (1)
  Ch.18: Bí mật của em trai (1)

  151

  31.07.2020
 • Ch.19: Bí mật của em trai (2)
  Ch.19: Bí mật của em trai (2)

  154

  31.07.2020
 • Ch.20: Bí mật đêm trăng sáng (1)
  Ch.20: Bí mật đêm trăng sáng (1)

  153

  31.07.2020
 • Ch.21: Bí mật đêm trăng sáng (2)
  Ch.21: Bí mật đêm trăng sáng (2)

  172

  31.07.2020
 • Ch.22: Một phần ba
  Ch.22: Một phần ba

  145

  31.07.2020
 • Ch.23: Cừu và Sói (1)
  Ch.23: Cừu và Sói (1)

  145

  31.07.2020
 • Ch.24: Cừu và Sói (2)
  Ch.24: Cừu và Sói (2)

  140

  31.07.2020
 • Ch.25: Cừu và Sói (3)
  Ch.25: Cừu và Sói (3)

  135

  31.07.2020
 • Ch.26: Cừu và Sói (4)
  Ch.26: Cừu và Sói (4)

  140

  31.07.2020
 • Ch.27: Cừu và Sói (5)
  Ch.27: Cừu và Sói (5)

  137

  31.07.2020
 • Ch.28: Cha và con gái nói chuyện
  Ch.28: Cha và con gái nói chuyện

  157

  31.07.2020
 • Ch.29: Đồng bệnh tương lân
  Ch.29: Đồng bệnh tương lân

  129

  31.07.2020
 • Ch.30: Tơ duyên (1)
  Ch.30: Tơ duyên (1)

  127

  31.07.2020
 • Ch.31: Tơ duyên (2)
  Ch.31: Tơ duyên (2)

  131

  03.08.2020
  20 point
 • Ch.32: Tơ duyên (3)
  Ch.32: Tơ duyên (3)

  123

  04.08.2020
  20 point
 • Ch.33: Tơ duyên (4)
  Ch.33: Tơ duyên (4)

  125

  10.08.2020
  20 point
 • Ch.34: Tơ duyên (5)
  Ch.34: Tơ duyên (5)

  123

  11.08.2020
  20 point
 • Ch.35: Tôi muốn biết
  Ch.35: Tôi muốn biết

  98

  17.08.2020
  20 point
 • Ch.36: Nếu là "tôi"
  Ch.36: Nếu là "tôi"

  88

  18.08.2020
  20 point
 • Ch.37: Ánh sao rọi qua kẽ lá
  Ch.37: Ánh sao rọi qua kẽ lá

  92

  24.08.2020
  20 point
 • Ch.38: Chế độ chị gái (1)
  Ch.38: Chế độ chị gái (1)

  92

  25.08.2020
  20 point
 • Ch.39: Chế độ chị gái (2)
  Ch.39: Chế độ chị gái (2)

  91

  31.08.2020
  20 point
 • Ch.40: Chế độ chị gái (3)
  Ch.40: Chế độ chị gái (3)

  100

  01.09.2020
  20 point
 • Ch.41: Chế độ chị gái (4)
  Ch.41: Chế độ chị gái (4)

  84

  07.09.2020
  20 point
 • Ch.42: Chế độ chị gái (5)
  Ch.42: Chế độ chị gái (5)

  85

  08.09.2020
  20 point
 • Ch.43: Cả ước muốn lẫn tình cảm
  Ch.43: Cả ước muốn lẫn tình cảm

  87

  10.09.2020
  20 point
 • Ch.44: Điều ước muốn (1)
  Ch.44: Điều ước muốn (1)

  78

  13.09.2020
  20 point
 • Ch.45: Điều ước muốn (2)
  Ch.45: Điều ước muốn (2)

  80

  14.09.2020
  20 point
 • Ch.46: Điều ước muốn (3)
  Ch.46: Điều ước muốn (3)

  78

  15.09.2020
  20 point
 • Ch.47: Phép màu đáng yêu (1)
  Ch.47: Phép màu đáng yêu (1)

  72

  16.09.2020
  20 point
 • Ch.48: Phép màu đáng yêu (2)
  Ch.48: Phép màu đáng yêu (2)

  67

  17.09.2020
  20 point
 • Ch.49: Món quà cuối cùng (1)
  Ch.49: Món quà cuối cùng (1)

  72

  18.09.2020
  20 point
 • Ch.50: Món quà cuối cùng (2)
  Ch.50: Món quà cuối cùng (2)

  73

  19.09.2020
  20 point