Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
6 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000+ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 84
 • Ch.1: Đêm sao băng (1)
  Ch.1: Đêm sao băng (1)

  269

  31.07.2020
 • Ch.2: Đêm sao băng (2)
  Ch.2: Đêm sao băng (2)

  219

  31.07.2020
 • Ch.3: Ánh sáng có tên
  Ch.3: Ánh sáng có tên

  205

  31.07.2020
 • Ch.4: Chào mừng trở về
  Ch.4: Chào mừng trở về

  195

  31.07.2020
 • Ch.5: Điều che giấu (1)
  Ch.5: Điều che giấu (1)

  163

  31.07.2020
 • Ch.6: Điều che giấu (2)
  Ch.6: Điều che giấu (2)

  160

  31.07.2020
 • Ch.7: Sự khởi đầu hối tiếc
  Ch.7: Sự khởi đầu hối tiếc

  153

  31.07.2020
 • Ch.8: Nhịp bước của Seira
  Ch.8: Nhịp bước của Seira

  149

  31.07.2020
 • Ch.9: Không tính nụ hôn này
  Ch.9: Không tính nụ hôn này

  174

  31.07.2020
 • Ch.10: Nhập môn làm em trai
  Ch.10: Nhập môn làm em trai

  150

  31.07.2020
 • Ch.11: Tớ về rồi!
  Ch.11: Tớ về rồi!

  145

  31.07.2020
 • Ch.12: Chị gái học lớp **
  Ch.12: Chị gái học lớp **

  127

  31.07.2020
 • Ch.13: Chuyện bây giờ có thể nói
  Ch.13: Chuyện bây giờ có thể nói

  115

  31.07.2020
 • Ch.14: Chuyện bây giờ không thể nói
  Ch.14: Chuyện bây giờ không thể nói

  110

  31.07.2020
 • Ch.15: Cuối tuần chỉ 2 người
  Ch.15: Cuối tuần chỉ 2 người

  108

  31.07.2020
 • Ch.16: Buổi hẹn hò ngắn ngủi (1)
  Ch.16: Buổi hẹn hò ngắn ngủi (1)

  106

  31.07.2020
 • Ch.17: Buổi hẹn hò ngắn ngủi (2)
  Ch.17: Buổi hẹn hò ngắn ngủi (2)

  94

  31.07.2020
 • Ch.18: Bí mật của em trai (1)
  Ch.18: Bí mật của em trai (1)

  93

  31.07.2020
 • Ch.19: Bí mật của em trai (2)
  Ch.19: Bí mật của em trai (2)

  95

  31.07.2020
 • Ch.20: Bí mật đêm trăng sáng (1)
  Ch.20: Bí mật đêm trăng sáng (1)

  94

  31.07.2020
 • Ch.21: Bí mật đêm trăng sáng (2)
  Ch.21: Bí mật đêm trăng sáng (2)

  108

  31.07.2020
 • Ch.22: Một phần ba
  Ch.22: Một phần ba

  89

  31.07.2020
 • Ch.23: Cừu và Sói (1)
  Ch.23: Cừu và Sói (1)

  88

  31.07.2020
 • Ch.24: Cừu và Sói (2)
  Ch.24: Cừu và Sói (2)

  86

  31.07.2020
 • Ch.25: Cừu và Sói (3)
  Ch.25: Cừu và Sói (3)

  85

  31.07.2020
 • Ch.26: Cừu và Sói (4)
  Ch.26: Cừu và Sói (4)

  83

  31.07.2020
 • Ch.27: Cừu và Sói (5)
  Ch.27: Cừu và Sói (5)

  78

  31.07.2020
 • Ch.28: Cha và con gái nói chuyện
  Ch.28: Cha và con gái nói chuyện

  89

  31.07.2020
 • Ch.29: Đồng bệnh tương lân
  Ch.29: Đồng bệnh tương lân

  72

  31.07.2020
 • Ch.30: Tơ duyên (1)
  Ch.30: Tơ duyên (1)

  69

  31.07.2020
 • Ch.31: Tơ duyên (2)
  Ch.31: Tơ duyên (2)

  74

  03.08.2020
  20 point
 • Ch.32: Tơ duyên (3)
  Ch.32: Tơ duyên (3)

  71

  04.08.2020
  20 point
 • Ch.33: Tơ duyên (4)
  Ch.33: Tơ duyên (4)

  70

  10.08.2020
  20 point
 • Ch.34: Tơ duyên (5)
  Ch.34: Tơ duyên (5)

  83

  11.08.2020
  20 point
 • Ch.35: Tôi muốn biết
  Ch.35: Tôi muốn biết

  59

  17.08.2020
  20 point
 • Ch.36: Nếu là "tôi"
  Ch.36: Nếu là "tôi"

  50

  18.08.2020
  20 point
 • Ch.37: Ánh sao rọi qua kẽ lá
  Ch.37: Ánh sao rọi qua kẽ lá

  49

  24.08.2020
  20 point
 • Ch.38: Chế độ chị gái (1)
  Ch.38: Chế độ chị gái (1)

  53

  25.08.2020
  20 point
 • Ch.39: Chế độ chị gái (2)
  Ch.39: Chế độ chị gái (2)

  52

  31.08.2020
  20 point
 • Ch.40: Chế độ chị gái (3)
  Ch.40: Chế độ chị gái (3)

  60

  01.09.2020
  20 point
 • Ch.41: Chế độ chị gái (4)
  Ch.41: Chế độ chị gái (4)

  48

  07.09.2020
  20 point
 • Ch.42: Chế độ chị gái (5)
  Ch.42: Chế độ chị gái (5)

  51

  08.09.2020
  20 point
 • Ch.43: Cả ước muốn lẫn tình cảm
  Ch.43: Cả ước muốn lẫn tình cảm

  50

  10.09.2020
  20 point
 • Ch.44: Điều ước muốn (1)
  Ch.44: Điều ước muốn (1)

  49

  13.09.2020
  20 point
 • Ch.45: Điều ước muốn (2)
  Ch.45: Điều ước muốn (2)

  48

  14.09.2020
  20 point
 • Ch.46: Điều ước muốn (3)
  Ch.46: Điều ước muốn (3)

  46

  15.09.2020
  20 point
 • Ch.47: Phép màu đáng yêu (1)
  Ch.47: Phép màu đáng yêu (1)

  42

  16.09.2020
  20 point
 • Ch.48: Phép màu đáng yêu (2)
  Ch.48: Phép màu đáng yêu (2)

  37

  17.09.2020
  20 point
 • Ch.49: Món quà cuối cùng (1)
  Ch.49: Món quà cuối cùng (1)

  41

  18.09.2020
  20 point
 • Ch.50: Món quà cuối cùng (2)
  Ch.50: Món quà cuối cùng (2)

  44

  19.09.2020
  20 point
Tải ngay