Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
6 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 101
 • Chương 1

  817

  24.07.2020
 • Chương 2

  644

  24.07.2020
 • Chương 3

  571

  24.07.2020
 • Chương 4

  468

  24.07.2020
 • Chương 5

  429

  24.07.2020
 • Chương 6

  363

  24.07.2020
 • Chương 7

  312

  24.07.2020
 • Chương 8

  286

  24.07.2020
 • Chương 9

  262

  24.07.2020
 • Chương 10

  236

  24.07.2020
 • Chương 11

  212

  24.07.2020
 • Chương 12

  191

  24.07.2020
 • Chương 13

  176

  24.07.2020
 • Chương 14

  176

  24.07.2020
 • Chương 15

  158

  24.07.2020
 • Chương 16

  149

  24.07.2020
 • Chương 17

  136

  24.07.2020
 • Chương 18

  148

  24.07.2020
 • Chương 19

  155

  24.07.2020
 • Chương 20

  174

  24.07.2020
 • Chương 21

  312

  24.07.2020
  20 point
 • Chương 22

  182

  24.07.2020
  20 point
 • Chương 23

  127

  24.07.2020
  20 point
 • Chương 24

  128

  24.07.2020
  20 point
 • Chương 25

  100

  24.07.2020
  20 point
 • Chương 26

  80

  24.07.2020
  20 point
 • Chương 27

  90

  24.07.2020
  20 point
 • Chương 28

  72

  24.07.2020
  20 point
 • Chương 29

  61

  24.07.2020
  20 point
 • Chương 30

  61

  24.07.2020
  20 point
 • Chương 31

  57

  31.07.2020
  20 point
 • Chương 32

  54

  07.08.2020
  20 point
 • Chương 33

  50

  14.08.2020
  20 point
 • Chương 34

  48

  21.08.2020
  20 point
 • Chương 35

  48

  28.08.2020
  20 point
 • Chương 36

  42

  04.09.2020
  20 point
 • Chương 37

  33

  11.09.2020
  20 point
 • Chương 38

  32

  18.09.2020
  20 point
 • Chương 39

  28

  25.09.2020
  20 point
 • Chương 40

  27

  02.10.2020
  20 point
 • Chương 41

  26

  09.10.2020
  20 point
 • Chương 42

  19

  16.10.2020
  20 point
 • Chương 43

  20

  23.10.2020
  20 point
 • Chương 44

  21

  30.10.2020
  20 point
 • Chương 45

  21

  06.11.2020
  20 point
 • Chương 46

  15

  13.11.2020
  20 point
 • Chương 47

  16

  20.11.2020
  20 point
 • Chương 48

  16

  27.11.2020
  20 point
 • Chương 49

  12

  04.12.2020
  20 point
 • Chương 50

  13

  11.12.2020
  20 point