Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
Số chương hiện tại: 49
 • Chương 1
  Chương 1

  2.201

  07.08.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  1.645

  07.08.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  1.516

  07.08.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  1.133

  07.08.2020
  25 point
 • Chương 5
  Chương 5

  848

  07.08.2020
  25 point
 • Chương 6
  Chương 6

  781

  07.08.2020
  25 point
 • Chương 7
  Chương 7

  643

  07.08.2020
  25 point
 • Chương 8
  Chương 8

  595

  07.08.2020
  25 point
 • Chương 9
  Chương 9

  560

  07.08.2020
  25 point
 • Chương 10
  Chương 10

  665

  07.08.2020
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  315

  07.08.2020
  25 coin
 • Chương 12
  Chương 12

  268

  07.08.2020
  25 coin
 • Chương 13
  Chương 13

  234

  07.08.2020
  25 coin
 • Chương 14
  Chương 14

  233

  07.08.2020
  25 coin
 • Chương 15
  Chương 15

  198

  07.08.2020
  25 coin
 • Chương 16
  Chương 16

  210

  07.08.2020
  25 coin
 • Chương 17
  Chương 17

  172

  07.08.2020
  25 coin
 • Chương 18
  Chương 18

  152

  07.08.2020
  25 coin
 • Chương 19
  Chương 19

  153

  07.08.2020
  25 coin
 • Chương 20
  Chương 20

  136

  07.08.2020
  25 coin
 • Chương 21
  Chương 21

  134

  07.08.2020
  25 coin
 • Chương 22
  Chương 22

  145

  07.08.2020
  25 coin
 • Chương 23
  Chương 23

  131

  07.08.2020
  25 coin
 • Chương 24
  Chương 24

  157

  07.08.2020
  25 coin
 • Chương 25
  Chương 25

  136

  07.08.2020
  25 coin
 • Chương 26
  Chương 26

  121

  07.08.2020
  25 coin
 • Chương 27
  Chương 27

  135

  07.08.2020
  25 coin
 • Chương 28
  Chương 28

  116

  07.08.2020
  25 coin
 • Chương 29
  Chương 29

  108

  07.08.2020
  25 coin
 • Chương 30
  Chương 30

  126

  07.08.2020
  25 coin
 • Chương 31
  Chương 31

  115

  10.08.2020
  25 coin
 • Chương 32
  Chương 32

  110

  17.08.2020
  25 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  81

  24.08.2020
  25 coin
 • Chương 34
  Chương 34

  88

  31.08.2020
  25 coin
 • Chương 35
  Chương 35

  91

  07.09.2020
  25 coin
 • Chương 36
  Chương 36

  97

  14.09.2020
  25 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  86

  21.09.2020
  25 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  75

  28.09.2020
  25 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  70

  05.10.2020
  25 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  70

  12.10.2020
  25 coin
 • Chương 41
  Chương 41

  64

  19.10.2020
  25 coin
 • Chương 42
  Chương 42

  52

  26.10.2020
  25 coin
 • Chương 43
  Chương 43

  55

  02.11.2020
  25 coin
 • Chương 44
  Chương 44

  55

  09.11.2020
  25 coin
 • Chương 45
  Chương 45

  87

  16.11.2020
  25 coin
 • Chương 46
  Chương 46

  43

  24.05.2021
  25 coin
 • Chương 47
  Chương 47

  45

  31.05.2021
  25 coin
 • Chương 48
  Chương 48

  39

  07.06.2021
  25 coin
 • Chương 49
  Chương 49

  53

  14.06.2021
  25 coin