Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
3 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 10
 • Ch.1: Yêu từ cái nhìn đầu tiên
  Ch.1: Yêu từ cái nhìn đầu tiên

  184

  09.04.2020
 • Ch.2: Khả năng dung nạp quá tải (1)
  Ch.2: Khả năng dung nạp quá tải (1)

  156

  09.04.2020
 • Ch.3: Khả năng dung nạp quá tải (2)
  Ch.3: Khả năng dung nạp quá tải (2)

  120

  09.04.2020
 • Ch.4: Hiểu lầm
  Ch.4: Hiểu lầm

  118

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.5: Mình nên làm gì
  Ch.5: Mình nên làm gì

  108

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.6: Nhờ vả
  Ch.6: Nhờ vả

  89

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.7: Tỏ tình
  Ch.7: Tỏ tình

  97

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.8: Buổi thử trà
  Ch.8: Buổi thử trà

  20

  09.04.2020
  20 coin
 • Ch.9: Muốn truyền đạt điều không thay đổi
  Ch.9: Muốn truyền đạt điều không thay đổi

  16

  09.04.2020
  20 coin
 • Ch.cuối: Xin mời thưởng trà
  Ch.cuối: Xin mời thưởng trà

  23

  09.04.2020
  20 coin