Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
3 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 10
 • Ch.1: Yêu từ cái nhìn đầu tiên

  548

  09.04.2020
 • Ch.2: Khả năng dung nạp quá tải (1)

  451

  09.04.2020
 • Ch.3: Khả năng dung nạp quá tải (2)

  407

  09.04.2020
 • Ch.4: Hiểu lầm

  382

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.5: Mình nên làm gì

  319

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.6: Nhờ vả

  305

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.7: Tỏ tình

  325

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.8: Buổi thử trà

  75

  09.04.2020
  20 coin
 • Ch.9: Muốn truyền đạt điều không thay đổi

  63

  09.04.2020
  20 coin
 • Ch.cuối: Xin mời thưởng trà

  72

  09.04.2020
  20 coin