Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
20 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 70
 • Ch.0: Prologue
  Ch.0: Prologue

  414

  09.04.2020
 • Ch.1: Linh hồn thứ 5 (1)
  Ch.1: Linh hồn thứ 5 (1)

  223

  09.04.2020
 • Ch.2: Linh hồn thứ 5 (2)
  Ch.2: Linh hồn thứ 5 (2)

  163

  09.04.2020
 • Ch.3: Linh hồn thứ 5 (3)
  Ch.3: Linh hồn thứ 5 (3)

  157

  09.04.2020
 • Ch.4: Linh hồn thứ 5 (4)
  Ch.4: Linh hồn thứ 5 (4)

  144

  09.04.2020
 • Ch.5: Linh hồn thứ 5 (5)
  Ch.5: Linh hồn thứ 5 (5)

  151

  09.04.2020
 • Ch.6: Linh hồn thứ 5 (6)
  Ch.6: Linh hồn thứ 5 (6)

  145

  09.04.2020
 • Ch.7: Linh hồn thứ 5 (7)
  Ch.7: Linh hồn thứ 5 (7)

  135

  09.04.2020
 • Ch.8: Linh hồn thứ 5 (8)
  Ch.8: Linh hồn thứ 5 (8)

  148

  09.04.2020
 • Ch.9: Cuộc gặp mặt khó tin (1)
  Ch.9: Cuộc gặp mặt khó tin (1)

  132

  09.04.2020
 • Ch.10: Cuộc gặp mặt khó tin (2)
  Ch.10: Cuộc gặp mặt khó tin (2)

  122

  09.04.2020
 • Ch.11: Cuộc gặp mặt khó tin (3)
  Ch.11: Cuộc gặp mặt khó tin (3)

  129

  09.04.2020
 • Ch.12: Cuộc gặp mặt khó tin (4)
  Ch.12: Cuộc gặp mặt khó tin (4)

  123

  09.04.2020
 • Ch.13: Cuộc gặp mặt khó tin (5)
  Ch.13: Cuộc gặp mặt khó tin (5)

  113

  09.04.2020
 • Ch.14: Cuộc gặp mặt khó tin (6)
  Ch.14: Cuộc gặp mặt khó tin (6)

  132

  09.04.2020
 • Ch.15: Cuộc gặp mặt khó tin (7)
  Ch.15: Cuộc gặp mặt khó tin (7)

  148

  09.04.2020
 • Ch.16: Cuộc gặp mặt khó tin (8)
  Ch.16: Cuộc gặp mặt khó tin (8)

  130

  09.04.2020
 • Ch.17: Đi dạo ban đêm (1)
  Ch.17: Đi dạo ban đêm (1)

  126

  09.04.2020
 • Ch.18: Đi dạo ban đêm (2)
  Ch.18: Đi dạo ban đêm (2)

  138

  09.04.2020
 • Ch.19: Đi dạo ban đêm (3)
  Ch.19: Đi dạo ban đêm (3)

  128

  09.04.2020
 • Ch.20: Đi dạo ban đêm (4)
  Ch.20: Đi dạo ban đêm (4)

  131

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.21: Đi dạo ban đêm (5)
  Ch.21: Đi dạo ban đêm (5)

  116

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.22: Đi dạo ban đêm (6)
  Ch.22: Đi dạo ban đêm (6)

  114

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.23: Đi dạo ban đêm (7)
  Ch.23: Đi dạo ban đêm (7)

  107

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.24: Đi dạo ban đêm (8)
  Ch.24: Đi dạo ban đêm (8)

  123

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.25: Chiếc nhẫn bị nguyền (1)
  Ch.25: Chiếc nhẫn bị nguyền (1)

  96

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.26: Chiếc nhẫn bị nguyền (2)
  Ch.26: Chiếc nhẫn bị nguyền (2)

  97

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.27: Chiếc nhẫn bị nguyền (3)
  Ch.27: Chiếc nhẫn bị nguyền (3)

  101

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.28: Chiếc nhẫn bị nguyền (4)
  Ch.28: Chiếc nhẫn bị nguyền (4)

  94

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.29: Chiếc nhẫn bị nguyền (5)
  Ch.29: Chiếc nhẫn bị nguyền (5)

  95

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.30: Chiếc nhẫn bị nguyền (6)
  Ch.30: Chiếc nhẫn bị nguyền (6)

  95

  18.04.2020
  20 point
 • Ch.31: Chiếc nhẫn bị nguyền (7)
  Ch.31: Chiếc nhẫn bị nguyền (7)

  95

  25.04.2020
  20 point
 • Ch.32: Chiếc nhẫn bị nguyền (8)
  Ch.32: Chiếc nhẫn bị nguyền (8)

  106

  28.04.2020
  20 point
 • Ch.33: Chiếc nhẫn bị nguyền (9)
  Ch.33: Chiếc nhẫn bị nguyền (9)

  96

  02.05.2020
  20 point
 • Ch.34: Khám phá quán ngon kỳ bí (1)
  Ch.34: Khám phá quán ngon kỳ bí (1)

  93

  05.05.2020
  20 point
 • Ch.35: Khám phá quán ngon kỳ bí (2)
  Ch.35: Khám phá quán ngon kỳ bí (2)

  84

  09.05.2020
  20 point
 • Ch.36: Khám phá quán ngon kỳ bí (3)
  Ch.36: Khám phá quán ngon kỳ bí (3)

  78

  12.05.2020
  20 point
 • Ch.37: Khám phá quán ngon kỳ bí (4)
  Ch.37: Khám phá quán ngon kỳ bí (4)

  81

  16.05.2020
  20 point
 • Ch.38: Khám phá quán ngon kỳ bí (5)
  Ch.38: Khám phá quán ngon kỳ bí (5)

  83

  19.05.2020
  20 point
 • Ch.39: Khám phá quán ngon kỳ bí (6)
  Ch.39: Khám phá quán ngon kỳ bí (6)

  68

  23.05.2020
  20 point
 • Ch.40: Khám phá quán ngon kỳ bí (7)
  Ch.40: Khám phá quán ngon kỳ bí (7)

  70

  26.05.2020
  20 point
 • Ch.41: Mun Iwol bị buộc tội lừa đảo (1)
  Ch.41: Mun Iwol bị buộc tội lừa đảo (1)

  68

  30.05.2020
  20 point
 • Ch.42: Mun Iwol bị buộc tội lừa đảo (2)
  Ch.42: Mun Iwol bị buộc tội lừa đảo (2)

  72

  02.06.2020
  20 point
 • Ch.43: Mun Iwol bị buộc tội lừa đảo (3)
  Ch.43: Mun Iwol bị buộc tội lừa đảo (3)

  67

  06.06.2020
  20 point
 • Ch.44: Mun Iwol bị buộc tội lừa đảo (4)
  Ch.44: Mun Iwol bị buộc tội lừa đảo (4)

  65

  09.06.2020
  20 point
 • Ch.45: Mun Iwol bị buộc tội lừa đảo (5)
  Ch.45: Mun Iwol bị buộc tội lừa đảo (5)

  62

  13.06.2020
  20 point
 • Ch.46: Mun Iwol bị buộc tội lừa đảo (6)
  Ch.46: Mun Iwol bị buộc tội lừa đảo (6)

  62

  13.06.2020
  20 point
 • Ch.47: Mun Iwol bị buộc tội lừa đảo (7)
  Ch.47: Mun Iwol bị buộc tội lừa đảo (7)

  61

  16.06.2020
  20 point
 • Ch.48: Mun Iwol bị buộc tội lừa đảo (8)
  Ch.48: Mun Iwol bị buộc tội lừa đảo (8)

  65

  20.06.2020
  20 point
 • Ch.49: Mun Iwol bị buộc tội lừa đảo (9)
  Ch.49: Mun Iwol bị buộc tội lừa đảo (9)

  78

  23.06.2020
  20 point