Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
20 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 70
 • Ch.0: Prologue

  1.386

  09.04.2020
 • Ch.1: Linh hồn thứ 5 (1)

  979

  09.04.2020
 • Ch.2: Linh hồn thứ 5 (2)

  786

  09.04.2020
 • Ch.3: Linh hồn thứ 5 (3)

  734

  09.04.2020
 • Ch.4: Linh hồn thứ 5 (4)

  675

  09.04.2020
 • Ch.5: Linh hồn thứ 5 (5)

  647

  09.04.2020
 • Ch.6: Linh hồn thứ 5 (6)

  628

  09.04.2020
 • Ch.7: Linh hồn thứ 5 (7)

  602

  09.04.2020
 • Ch.8: Linh hồn thứ 5 (8)

  612

  09.04.2020
 • Ch.9: Cuộc gặp mặt khó tin (1)

  559

  09.04.2020
 • Ch.10: Cuộc gặp mặt khó tin (2)

  505

  09.04.2020
 • Ch.11: Cuộc gặp mặt khó tin (3)

  501

  09.04.2020
 • Ch.12: Cuộc gặp mặt khó tin (4)

  478

  09.04.2020
 • Ch.13: Cuộc gặp mặt khó tin (5)

  453

  09.04.2020
 • Ch.14: Cuộc gặp mặt khó tin (6)

  475

  09.04.2020
 • Ch.15: Cuộc gặp mặt khó tin (7)

  497

  09.04.2020
 • Ch.16: Cuộc gặp mặt khó tin (8)

  454

  09.04.2020
 • Ch.17: Đi dạo ban đêm (1)

  442

  09.04.2020
 • Ch.18: Đi dạo ban đêm (2)

  464

  09.04.2020
 • Ch.19: Đi dạo ban đêm (3)

  450

  09.04.2020
 • Ch.20: Đi dạo ban đêm (4)

  546

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.21: Đi dạo ban đêm (5)

  403

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.22: Đi dạo ban đêm (6)

  381

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.23: Đi dạo ban đêm (7)

  368

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.24: Đi dạo ban đêm (8)

  366

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.25: Chiếc nhẫn bị nguyền (1)

  334

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.26: Chiếc nhẫn bị nguyền (2)

  325

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.27: Chiếc nhẫn bị nguyền (3)

  315

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.28: Chiếc nhẫn bị nguyền (4)

  310

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.29: Chiếc nhẫn bị nguyền (5)

  286

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.30: Chiếc nhẫn bị nguyền (6)

  276

  18.04.2020
  20 point
 • Ch.31: Chiếc nhẫn bị nguyền (7)

  275

  25.04.2020
  20 point
 • Ch.32: Chiếc nhẫn bị nguyền (8)

  293

  28.04.2020
  20 point
 • Ch.33: Chiếc nhẫn bị nguyền (9)

  280

  02.05.2020
  20 point
 • Ch.34: Khám phá quán ngon kỳ bí (1)

  274

  05.05.2020
  20 point
 • Ch.35: Khám phá quán ngon kỳ bí (2)

  251

  09.05.2020
  20 point
 • Ch.36: Khám phá quán ngon kỳ bí (3)

  235

  12.05.2020
  20 point
 • Ch.37: Khám phá quán ngon kỳ bí (4)

  225

  16.05.2020
  20 point
 • Ch.38: Khám phá quán ngon kỳ bí (5)

  231

  19.05.2020
  20 point
 • Ch.39: Khám phá quán ngon kỳ bí (6)

  204

  23.05.2020
  20 point
 • Ch.40: Khám phá quán ngon kỳ bí (7)

  218

  26.05.2020
  20 point
 • Ch.41: Mun Iwol bị buộc tội lừa đảo (1)

  210

  30.05.2020
  20 point
 • Ch.42: Mun Iwol bị buộc tội lừa đảo (2)

  215

  02.06.2020
  20 point
 • Ch.43: Mun Iwol bị buộc tội lừa đảo (3)

  214

  06.06.2020
  20 point
 • Ch.44: Mun Iwol bị buộc tội lừa đảo (4)

  198

  09.06.2020
  20 point
 • Ch.45: Mun Iwol bị buộc tội lừa đảo (5)

  197

  13.06.2020
  20 point
 • Ch.46: Mun Iwol bị buộc tội lừa đảo (6)

  204

  13.06.2020
  20 point
 • Ch.47: Mun Iwol bị buộc tội lừa đảo (7)

  204

  16.06.2020
  20 point
 • Ch.48: Mun Iwol bị buộc tội lừa đảo (8)

  213

  20.06.2020
  20 point
 • Ch.49: Mun Iwol bị buộc tội lừa đảo (9)

  289

  23.06.2020
  20 point