⚡THÊM <So Ra x Hae Na!> VÀO DANH SÁCH TRUYỆN PLUS⚡
⚡THÊM <So Ra x Hae Na!> VÀO DANH SÁCH TRUYỆN PLUS⚡

comico xin thông báo thêm truyện <So Ra x Hae Na!> vào danh sách truyện Plus~

📢 comico xin thông báo truyện <So Ra x Hae Na!> chính thức được thêm vào danh sách truyện Plus. Lý do: Phần ngoại truyện có các "chương đặc biệt" dành cho các độc giả trưởng thành. ➡️ Độc giả vui lòng tải app > xác minh độ tuổi để đọc truyện nhé ạ! Cảm ơn các bạn rất nhiều!!!