📣GIẢM CHƯƠNG MỖI TUẦN📣
📣GIẢM CHƯƠNG MỖI TUẦN📣

comico xin thông báo giảm số chương cập nhật mỗi tuần của một số truyện~

comico xin thông báo giảm số chương cập nhật thành 1 chương/tuần các truyện sau. Áp dụng: Từ thứ 2, 24/01 [Tuần 1 chương] 1/ Người chơi hệ tiền - Thứ 2 2/ Dị truyện truyền kỳ - Thứ 4 3/ Dạ quỳnh tái sinh - Thứ 5 4/ Dị năng của ta là thành công - Chủ nhật