[ĐỔI LỊCH] RA MẮT TRUYỆN MỚI
[ĐỔI LỊCH] RA MẮT TRUYỆN MỚI

comico xin thông báo thay đổi lịch ra mắt truyện mới~

+ comico xin thông báo thay đổi lịch ra mắt 2 truyện sau 1. Cô gái của hai anh em 2. Bậc thầy mùi hương Cả 2 truyện sẽ được ra mắt đồng thời vào ngày 25/12. + Ngoài ra, từ tuần tới, truyện mới sẽ được ra mắt đồng thời vào thứ 7 hàng tuần.