DANH SÁCH CÁC TRUYỆN NGỪNG CẬP NHẬT (KHÁC)
DANH SÁCH CÁC TRUYỆN NGỪNG CẬP NHẬT (KHÁC)

comico Việt Nam rất lấy làm tiếc khi phải thông báo về việc ngừng cập nhật một số tác phẩm.

Các tác phẩm nằm trong danh sách ngừng/sẽ ngừng cập nhật vẫn sẽ được hiển thị tại comico Việt Nam, các bạn độc giả vẫn có thể xem lại/xem tiếp các chương đã được đăng tải. Đồng hành cùng Sato: Cập nhật đến chương 63 Ngày nào đó tôi sẽ là công chúa: Cập nhật đến chương 126 Vòng xoáy tổn thương: Cập nhật đến chương 122 Gia đình phấn màu: Cập nhật đến chương 100 Puppy Love: Cập nhật đến chương 50 Các cô em, xin đừng manh động!: Cập nhật đến chương 45 Đóa hoa duyên kiếp: Cập nhật đến chương 30 ReLIFE: Cập nhật đến chương 110 Ôm anh: Cập nhật đến chương 148 Chúng tôi có chiếc nắp đặt nơi cổ họng: Cập nhật đến chương 37 Đừng măm tui mà!: Cập nhật đến chương 125