THÔNG BÁO NGỪNG CẬP NHẬT MỘT SỐ TÁC PHẨM
THÔNG BÁO NGỪNG CẬP NHẬT MỘT SỐ TÁC PHẨM

comico Việt Nam rất lấy làm tiếc khi phải thông báo về việc ngừng cập nhật một số tác phẩm.

comico Việt Nam rất lấy làm tiếc khi phải thông báo về việc ngừng cập nhật một số tác phẩm, nhằm tái cấu trúc lại danh mục truyện và tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, Các tác phẩm nằm trong danh sách ngừng/sẽ ngừng cập nhật vẫn sẽ được hiển thị tại comico Việt Nam, các bạn độc giả vẫn có thể xem lại/xem tiếp các chương đã được đăng tải. comico Việt Nam xin gửi lời xin lỗi chân thành đến các độc giả, mong các bạn có thể thông cảm cho quyết định rất khó khăn này của comico. Trong thời gian tới, comico sẽ nỗ lực hơn nữa để giới thiệu đến độc giả các tác phẩm đa dạng hơn, chất lượng hơn nữa. Các bạn vui lòng tham khảo danh sách chi tiết tại bài Danh sách truyện ngừng cập nhật tại mục Thông báo. Ban quản lý comico Việt Nam, Trân trọng.