☀️KẾT QUẢ ĐUA TUẦN 1 - ĐUA "XẢ COIN" NHẬN IPHONE☀️
☀️KẾT QUẢ ĐUA TUẦN 1 - ĐUA "XẢ COIN" NHẬN IPHONE☀️

Cùng xem thứ hạng tuần đầu tiên cuộc đua dùng COIN~

comico xin công bố danh sách trúng thưởng tuần đầu tiên cuộc đua dùng coin: RANK Nickname Reward 1 tien18 🥇 300 Coin 2 pearl3466🥈 200 Coin 3 khoakhoa🥉 100 Coin 4 natalia2004 5 G2015845502 6 G936317647 7 lillalilla 8 G1092759396 9 LinhCuac94 10 G889011496 11 G1267879895 12 G545485642 13 Babywings715 14 G367384026 15 G1760717956 16 G1680025074 17 Alice216 18 Evelyn96 19 huh 20 G1275704264