🙇‍♀️ANROID🙇‍♀️ SỬA LỖI THANH TOÁN MOMO/ZALOPAY
🙇‍♀️ANROID🙇‍♀️ SỬA LỖI THANH TOÁN MOMO/ZALOPAY

comico xin thông báo lỗi không thực hiện thanh toán qua ví điện tử Zalopay và Momo trên một số phiên bản của hệ điều hành Android.

⏰ Thời gian: 02 ~ 03/11/2021 💔 Ảnh hưởng: Các độc giả sử dụng một số phiên bản mới của hệ điều hành Android không thanh toán được qua ví điện tử Zalopay và Momo trong ứng dụng. 👉 Độc giả sử dụng hệ điều hành Android vui lòng cập nhật lên phiên bản 1.10.1 để có thể thực hiện thanh toán bình thường. 👉 Trường hợp không tìm thấy nút "Cập nhật" trên CH Play, các bạn có thể thực hiện theo các bước sau: 1. Mở trang Setting/Cài đặt 2. Chọn Ứng dụng (hoặc Application) trong danh sách 3. Tìm ứng dụng Google Play hoặc CH Play 4. Chọn Lưu trữ (hoặc Storage) 5. Chọn Xoá bộ nhớ đệm (hoặc Clear Cache) 6. Vào CH Play chọn COMICO và Cập nhật bình thường comico chân thành xin lỗi các độc giả vì sự bất tiện này 🙇‍♀️