🌟KẾT QUẢ🌟 VẬN MAY 100x100 CHỜ BẠN
🌟KẾT QUẢ🌟 VẬN MAY 100x100 CHỜ BẠN

Check ngay kết quả vận may 100x100!

EVENT VẬN MAY 100x100 CHỜ BẠN đã kết thúc rồi! Bật push notification trong app/trong máy để nhận tin trúng giải nhé~ Push notification sẽ được gửi cho người trúng giải lúc 7:00 tối 05/07 ⚠ Các độc giả trúng giải Airpod, Galaxy Fit, voucher Giftpop và son Black Rouge vui lòng gửi mail về help@comico.vn trước ngày 12/07 kèm thông tin sau để nhận giải: ㄴ Chụp màn hình Cá nhân ㄴ Thông tin nhận giải (Tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận - Riêng Giftpop chỉ cần tên và số điện thoại) **Lưu ý: comico không chịu trách nhiện nếu người trúng giải không cung cấp thông tin, hoặc cung cấp sai thông tin dẫn đến việc không thể trao giải.