[ĐỔI LỊCH] Thay đổi lịch phát hành truyện
[ĐỔI LỊCH] Thay đổi lịch phát hành truyện

comico xin thông báo lịch phát hành mới của một số bộ truyện

comico xin thông báo lịch phát hành mới của một số bộ truyện như sau: 1/ Hai mệnh đề: thứ Tư, thứ Bảy 2/ Chị em hờ: thứ Hai 3/ Ai là nô lệ của cậu chứ: thứ Năm 4/ Nhà tù Namba: thứ Sáu 5/ Hầu gái cùng lớp của tôi: Chủ Nhật 6/ Chouchou: thứ Hai Lịch mới áp dụng từ thứ Hai, ngày 16/11/2020