⚡ĐỔI LỊCH⚡ Công nương bạc công nương quạ
⚡ĐỔI LỊCH⚡ Công nương bạc công nương quạ

omico xin thông báo về thay đổi lịch phát hành bộ truyện "CÔNG NƯƠNG BẠC, CÔNG NƯƠNG QUẠ"

comico xin thông báo về thay đổi lịch phát hành bộ truyện "CÔNG NƯƠNG BẠC, CÔNG NƯƠNG QUẠ", ⏰Lịch mới: Cập nhật 2 tuần 1 chương vào thứ 2 Lý do: Tác giả thay đổi lịch phát hành để phù hợp với tốc độ sáng tác