👑MÙA 2👑NỮ SINH Ở CUNG HOÀNG HẬU
👑MÙA 2👑NỮ SINH Ở CUNG HOÀNG HẬU

Nữ sinh ở cung hoàng hậu đã trở lại tại comico vào thứ 4 hàng tuần!

comico xin thông báo bộ truyện NỮ SINH Ở CUNG HOÀNG HẬU của nhóm tác giả Team Wandering Soul, Jin Ya Gi sẽ quay trở lại tại comico. Ngày ra mắt mùa 2: Thứ 4, ngày 07/04/2021 Ngày ra chương mới hàng tuần: Thứ 4 Các bạn đón đọc tại comico nhé 🎉
Tìm hiểu thêm