[ĐỔI LỊCH] Thay đổi lịch phát hành truyện
[ĐỔI LỊCH] Thay đổi lịch phát hành truyện

comico xin thông báo lịch phát hành mới của một số bộ truyện.

comico xin thông báo lịch phát hành mới của một số bộ truyện như sau: 1/ Đây không cần hoàng tử - Thứ 4 2/ Blood Link - Thứ 2 3/ Ôm anh - Thứ 6 4/ Chưởng môn nhà em - Thứ 7 Lịch mới áp dụng từ thứ Hai, ngày 08/02/2021