Đã kết thúc 🌟EVENT 2 TRUYỆN MỚI & HOT🌟
🌟EVENT 2 TRUYỆN MỚI & HOT🌟

NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA HOÀNG HẬU IN HYEON ⚡ TAO ĐANG ĐẾN GIẾT MÀY ĐÂY Tham gia chuỗi event dành cho 2 truyện mới toanh để nhận quà nào~

⏰ Thời gian: 21:00 31/12 ~ 06/01 💎BÌNH LUẬN: Tặng 2 VÉ THUÊ TỰ DO cho 30 bạn có bình luận hay về truyện tại chương 1      ㄴ Áp dụng cho bình luận tại chương 1      ㄴ Áp dụng cho bình luận viết trong thời gian event      ㄴ Không áp dụng cho bình luận bị xóa hoặc bình luận spam 💎THEO DÕI: Tặng 1 VÉ THUÊ truyện tương ứng      ㄴ Áp dụng cho độc giả theo dõi truyện trong thời gian event      ㄴ Vé được tặng sau khi event kết thúc      ㄴ Độc giả hủy theo dõi trước khi event kết thúc sẽ không được nhận thưởng ⚠ LƯU Ý: ㄴ Chỉ áp dụng cho truyện "NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA HOÀNG HẬU IN HYEON" & "TAO ĐANG ĐẾN GIẾT MÀY ĐÂY" ㄴ Vào app từ 12:00 07/01 ~ 24:00 09/01 để nhận thưởng, sau thời gian này sẽ không thể nhận nữa ㄴ Vé thuê có hạn dùng 6 ngày sau khi nhận
Tham gia ngay!