Đang diễn ra 💎HOÀN COIN TRUYỆN HOT💎
💎HOÀN COIN TRUYỆN HOT💎

Tham gia ngay event HOÀN COIN TRUYỆN HOT mới

⏰ Thời gian: 09:00 19/07 ~ 25/07 💎 Truyện tuần này: ⭐ LADY TO QUEEN ⭐ VÕ THẦN ⭐ SAO MÌNH KHÔNG "ẤY"? 🌱 Cách tham gia: ⚡ Dùng coin để đọc từ 5 chương trở lên của các truyện trong danh sách 🎁 hoàn 25 coin cho mỗi 5 chương bạn đọc. ㄴ Ví dụ: Đọc 3 chương truyện này, 2 chương truyện kia = tổng 5 chương => Hoàn 25 coin Đọc tổng cộng 20 chương => Hoàn 100 coin ⚠ Chú ý: ㄴ Chỉ tính chương đọc trong thời gian event ㄴ Kết quả cuối cùng tính bằng tổng số chương đọc của các truyện, không giới hạn số coin hoàn ㄴ Coin hoàn có hạn dùng trong 30 ngày kể từ ngày nhận ㄴ Truy cập vào comico từ 12:00 thứ 2 tuần sau ~ 24:00 thứ 3 tuần sau để nhận coin hoàn 💎 Tuần sau sẽ là truyện gì đây? comico sẽ bật mí vào 9:00 sáng thứ 2 tuần sau nha~~~~
Tham gia ngay!