Đã kết thúc 💘EVENT💘 SAO MÌNH KHÔNG "ẤY"?
💘EVENT💘 SAO MÌNH KHÔNG "ẤY"?

Tham gia chuỗi event dành cho truyện mới toanh SAO MÌNH KHÔNG ẤY? để nhận quà nào~

⏰ Thời gian: 21:00 05/06 ~ 13/06 💎HOÀN COIN: ㄴĐọc chương bằng coin tặng lại 10 coin (áp dụng cho chương đầu tiên đọc) ㄴ Nhận lại 20 coin cho mỗi 5 chương đọc bằng coin 💎THEO DÕI: Theo dõi truyện để nhận được 2 VÉ THUÊ TỰ DO (dùng để thuê được tất cả các truyện) 💎BÌNH LUẬN: Tặng 5 VÉ THUÊ TỰ DO cho 20 bạn có bình luận hay về truyện tại chương 1 ㄴ Áp dụng cho bình luận tại chương 1 ㄴ Áp dụng cho bình luận viết trong thời gian event ㄴ Không áp dụng cho bình luận bị xóa hoặc bình luận spam ⚠ LƯU Ý: ㄴ Chỉ áp dụng cho truyện SAO MÌNH KHÔNG ẤY? ㄴ Vào app từ 12:00 14/06 ~ 24:00 16/06 để nhận thưởng, sau thời gian này sẽ không thể nhận nữa. ㄴ coin có hạn dùng 30 ngày sau khi nhận
Tham gia ngay!