Đang diễn ra 🌟HOÀN COIN TRUYỆN HẾT 🌟
🌟HOÀN COIN TRUYỆN HẾT 🌟

Hoàn coin cho 6 truyện hết cực hot hit của comico đây 😆😆

🌟HOÀN COIN TRUYỆN HẾT 🌟 ⏰ Thời gian: 01 ~31/05 Hoàn coin cho 6 truyện hết cực hot hit của comico đây 😆😆 Danh sách truyện: 💎MÙI VỊ CON NGƯỜI 💎 TÌNH ĐẦU CỦA TÔI 💎 KỸ NỮ TÁI SINH 💎 DỊCH BỆNH U SẦU 💎 GÂU GÂU MEO MEO 💎 BẠN TRAI CŨ VS KẺ BÁM ĐUÔI ⚡ THỂ LỆ: Đọc các truyện trong danh sách bằng coin để nhận thưởng theo tổng số chương đọc ㄴ Tính theo tổng chương coin bạn đọc của 6 truyện trong danh sách 🎁 Đọc 20 ~ 29 chương: hoàn 120 coin 🎁 Đọc 30 ~ 39 chương: hoàn 210 coin 🎁 Đọc 40 ~ 49 chương: hoàn 320 coin 🎁 Đọc > 50 chương: hoàn 500 coin ㄴVí dụ: + Đọc tổng cộng 31 chương của 6 truyện bằng coin trong thời gian event> Hết event nhận 210 coin + Đọc tổng cộng 63 chương của 6 truyện bằng coin trong thời gian event> Hết event nhận 500 coin ⚡ LỊCH PHÁT THƯỞNG: ⏰ ĐỢT 1: 12:00 ngày 17/05 ⏰ ĐỢT 2: 12:00 ngày 02/06 ⚠ Lưu ý Coin hoàn lại có hạn dùng 30 ngày Chỉ tính các chương đọc trong thời gian event Quà tính theo tổng số chương đọc trong thời gian event Truy cập vào comico trong vòng 1 tuần kể từ ngày phát thưởng để nhận coin, coin sẽ mất nếu không vào app trong thời gian trên.
Tham gia ngay!