Đang diễn ra 🌻HOÀN COIN MỪNG TẾT - Tuần 4🌻
🌻HOÀN COIN MỪNG TẾT - Tuần 4🌻

Event Hoàn coin Tết cuối cùng đây rồi~

🌻HOÀN COIN MỪNG TẾT & BÌNH LUẬN NHẬN POINT- Tuần 4🌻 Event Hoàn coin Tết cuối cùng đây rồi~ Mọi người đừng bỏ lỡ nha! ⏰ Thời gian: 09:00 22/02 ~ 24:00 28/02 💎 Truyện tuần này: 🩸 Cuộc sống hai mặt của giáo sư - Cập nhật 10 chương 🎀 Bạn gái bình phong - Cập nhật 5 chương 🌱 Cách tham gia: ⚡ Dùng coin để đọc từ 5 chương trở lên của 2 truyện trong danh sách 🎁 hoàn 25 coin cho mỗi 5 chương bạn đọc. ㄴ Ví dụ: Đọc 3 chương truyện này, 2 chương truyện kia = tổng 5 chương => Hoàn 25 coin Đọc tổng cộng 20 chương => Hoàn 100 coin 💬 BÌNH LUẬN NHẬN POINT ⚡ Tham gia bình luận trong chương 1 của 2 truyện tuần này 🎁 Tặng 200 POINT cho 20 bạn có bình luận được chọn ở mỗi truyện ㄴ Chỉ tính các bình luận trong thời gian event ㄴ Bình luận nào bị xóa hoặc không hợp lệ (spoil nội dung, chửi bậy,...) sẽ không được tính. ⚠ Chú ý: ㄴ Chỉ tính chương đọc trong thời gian event ㄴ Kết quả cuối cùng tính bằng tổng số chương đọc của 2 truyện, không giới hạn số coin hoàn ㄴ Coin hoàn có hạn dùng trong 5 ngày kể từ ngày nhận ㄴ Truy cập vào comico từ 12:00 thứ 2 tuần sau ~ 24:00 thứ 3 tuần sau để nhận coin hoàn
Tham gia ngay!