update weekly Chương mới sẽ được cập nhật mỗi tuần theo lịch!
UP MỚI Lời nguyền điêu khắc
Lời nguyền điêu khắc

Ke Xiao

47

MỚI Cross Over
Cross Over

Kamizuki Ichiya

438

UP Bồ cũ, hãy đợi đấy!
Bồ cũ, hãy đợi đấy!

SASA XIADI, Jimsly

12.400

UP Tà y cuồng thê
Tà y cuồng thê

Tam Phúc Động Mạn

27.847

UP Khi Omega phát tình
Khi Omega phát tình

Norimaki

9.946

UP Memorize
Memorize

Jeong Ha, Ro Yu Jin

5.287

UP Thuần tình nha đầu hỏa lạt lạt
Thuần tình nha đầu hỏa lạt lạt

Tề Thành Côn, Bình Tử

21.294

UP Bạn trai cũ vs Kẻ bám đuôi
Bạn trai cũ vs Kẻ bám đuôi

Yang Uk, Ok Keu

3.752

UP Cô gái nô lệ và ngài ma cà rồng cuồng tự sát
Cô gái nô lệ và ngài ma cà rồng cuồng tự sát

Hashibe Toworu

5.734

UP Đừng măm tui mà!
Đừng măm tui mà!

Umibird

10.274

UP Tráo chồng
Tráo chồng

Okazaki Shigeru

1.359

UP Giam giữ ái tình
Giam giữ ái tình

Ngũ Sắc

6.759

UP Thanh kiếm của trời xanh
Thanh kiếm của trời xanh

Tamayura Shiyu

3.156

UP Làm cha làm mẹ
Làm cha làm mẹ

Shio no Kouji

1.354

UP Nhật ký báo thù của Thiên kim
Nhật ký báo thù của Thiên kim

Shang Shang Man

1.175