update weekly Chương mới sẽ được cập nhật mỗi tuần theo lịch!
UP MỚI Cô vợ thanh mai trúc mã
Cô vợ thanh mai trúc mã

Koya

901

UP Nữ sinh ở cung Hoàng hậu
Nữ sinh ở cung Hoàng hậu

Team Wandering Soul, Jin Ya Gi

30.689

UP Tình nhân
Tình nhân

Brothers without tomorrow

44.708

UP Nữ sinh báo thù
Nữ sinh báo thù

LakuSakura

23.460

UP Thần hộ vệ nguy hiểm
Thần hộ vệ nguy hiểm

Suja, Han Seram

8.233

UP Blood Link
Blood Link

Brothers without tomorrow

4.154

UP Vết cắn ngọt ngào
Vết cắn ngọt ngào

RUIS, Yikai Saar

5.167

UP Gâu gâu Meo meo
Gâu gâu Meo meo

RIFFLE, erun

12.957

UP Thuần tình nha đầu hỏa lạt lạt
Thuần tình nha đầu hỏa lạt lạt

Tề Thành Côn, Bình Tử

10.432

UP Mèo nhà thành tinh
Mèo nhà thành tinh

Mukuro

2.185

UP Khế ước ma thuật của chúng ta
Khế ước ma thuật của chúng ta

Shimashima

1.575

UP Giam giữ ái tình
Giam giữ ái tình

Ngũ Sắc

3.627

UP Ái thần
Ái thần

Euja

8.128

UP Học viện trừ yêu
Học viện trừ yêu

Hwi Reul

985

UP Ai là nô lệ của cậu chứ~!
Ai là nô lệ của cậu chứ~!

Nakajima Mao

4.037