HẾT Tình nhân
Tình nhân

Brothers without tomorrow

66.085

HẾT Bí mật của Hoàng phi Isana
Bí mật của Hoàng phi Isana

Han Sera, TOM

75.672

HẾT Cuộc phỏng vấn định mệnh
Cuộc phỏng vấn định mệnh

Queensa, Bbyong

51.514

HẾT Uống nhầm cường dược, đầu gấu biến hình
Uống nhầm cường dược, đầu gấu biến hình

Yamaguchi Eito

12.374

HẾT Anh là chấp niệm của đời em
Anh là chấp niệm của đời em

Chinoko

18.074

HẾT Chase the Dragon
Chase the Dragon

Pyo Ryu, Hwa Cha

25.096

HẾT Cuộc chiến tình yêu của boy tâm cơ
Cuộc chiến tình yêu của boy tâm cơ

Mang Jae

10.416

HẾT Gâu gâu Meo meo
Gâu gâu Meo meo

RIFFLE, erun

24.713

HẾT Trò đùa kỳ quặc
Trò đùa kỳ quặc

Jo Hye Rim

14.362

HẾT INDIGO
INDIGO

Kongkk

3.204

HẾT Ngọt ngào đến vậy
Ngọt ngào đến vậy

Joo Young, Ki Eon

17.239

HẾT Nàng Shimjeong
Nàng Shimjeong

Seri, Biwan

9.423

HẾT Thần hộ vệ nguy hiểm
Thần hộ vệ nguy hiểm

Suja, Han Seram

15.164

HẾT Dịch bệnh u sầu
Dịch bệnh u sầu

Takishiro Mikitaka

16.909

HẾT Chìm trong làn nước
Chìm trong làn nước

Ashigarumaru

2.160