HẾT Khi Omega phát tình
Khi Omega phát tình

Norimaki

46.287

HẾT Tình nhân
Tình nhân

Brothers without tomorrow

122.179

HẾT Bí mật của Hoàng phi Isana
Bí mật của Hoàng phi Isana

Han Sera, TOM

139.956

HẾT Hoàng Long truyện
Hoàng Long truyện

Brothers without tomorrow

57.832

HẾT Chase the Dragon
Chase the Dragon

Pyo Ryu, Hwa Cha

59.938

HẾT Anh là chấp niệm của đời em
Anh là chấp niệm của đời em

Chinoko

46.575

HẾT Uống nhầm cường dược, đầu gấu biến hình
Uống nhầm cường dược, đầu gấu biến hình

Yamaguchi Eito

31.622

HẾT Ngọt ngào đến vậy
Ngọt ngào đến vậy

Joo Young, Ki Eon

39.601

HẾT Cuộc chiến tình yêu của boy tâm cơ
Cuộc chiến tình yêu của boy tâm cơ

Mang Jae

27.233

HẾT "Chỗ ấy" dễ thương của Tsukishiro
"Chỗ ấy" dễ thương của Tsukishiro

Rikuo

12.523

HẾT Bạn gái bình phong
Bạn gái bình phong

Teun Teun

28.062

HẾT INDIGO
INDIGO

Kongkk

11.866

HẾT Kỹ nữ tái sinh
Kỹ nữ tái sinh

YUJIN

11.795

HẾT Dịch bệnh u sầu
Dịch bệnh u sầu

Takishiro Mikitaka

32.566

HẾT Nói yêu anh đi
Nói yêu anh đi

Minehoshi Furu

13.827